2021-04-23 12:44Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen bör tänka om och följa prioriteringsordningen

Riksförbundet HjärtLung anser att Västra Götalandsregionen bör tänka om och följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer.

Riksförbundet HjärtLung har under eftermiddagen nåtts av beskedet att Västra Götalandsregionen har valt att flytta personer i riskgrupp från fas 3 till fas 4 i prioriteringsordningen av vaccinationen. Som skäl anges att regionen vill minska den administrativa bördan samt att ålder är den viktigaste riskfaktorn.

Det är korrekt att åldern bedöms vara den viktigaste riskfaktorn, men det är inte den enda riskfaktorn för att drabbas av allvarlig covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten innebär kronisk hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hypertoni samt kronisk lungsjukdom såsom KOL förhöjd risk för allvarlig covid-19.

Riksförbundet HjärtLung anser därför att regionen bör tänka om och följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer.

- Att med kort varsel nu ändra prioriteringsordningen kommer att bidra till större oro och frustration bland några av våra mest utsatta grupper. Det här är personer som lever med kronisk sjukdom varje dag och som ansträngt sig till det yttersta för att skydda sig själva. Att i det här läget flytta dem till fas 4 tillsammans med friska patienter är ett slag i ansiktet och går emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Med all respekt för administrationsbördan, de tillhör ju en riskgrupp av en anledning. Här bör man tänka om – och jag hoppas verkligen att inte fler bryter mot FHM:s rekommendationer, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.