2011-09-19 07:52Pressmeddelande

Varför så stort mörkertal vid KOL?

MÅ, SEP 19, 2011 11:14 CET

Pressinbjudan till monter B06:69 på Bokmässan i Göteborg den 22-25 september 2011

Netdoktor.se, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Karolinska Institutet University Press, KIUP, samarbetar och fokuserar på KOL under årets bokmässa. I montern kan du, förutom att träffa oss, också prata med personer som har KOL. Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid KI finns på plats för att diskutera varför endast ungefär 20 procent av Sveriges KOL-sjuka har fått en diagnos och därmed behandling. Syftet är att fler människor med KOL ska få diagnos så tidigt som möjligt, och därmed leva ett bättre liv där inte varje andetag är en kamp.

 

 

Fredag den 23 september kl. 17.50 - 18.05 
Våga ta reda på om du har KOL, Kjell Larsson föreläser på Forskartorget. 

Lördag den 24 september kl. 10.00 - 10.20 

Våga ta reda på om du har KOL, Kjell Larsson föreläser på Hälsoscenen 

Tid för intervjuer 
  Kjell Larsson och en KOL-patient är på plats i montern efter framträdandet. Fredag: 18.10-18.30Lördag: 10.40-11.00 


Netdoktor.se 
startade före sommaren en folkhälsokampanj om KOL med utgångspunkt från kampanjhemsidan www.harduKOL.se. Kom gärna och titta på kampanjsajten och fyll i vår undersökning – resultat presenteras i oktober. Kampanjen bedrivs av Netdoktor i samarbete med Pfizer AB och Boehringer Ingelheim AB. 

KIUP 
lanserar en bok om KOL som Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet författat. Med utgångspunkt från tre olika individer kan vi följa hur olika livet kan bli beroende på hur de själva agerar men också på vilket bemötande och hjälp de får av sjukvården. Boken säljs i montern för 40 kronor. 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att lungsjuka och hjärtsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. På www.hjart-lung.se kan du få veta mer om hur det kan vara att leva med KOL och vilka former av behandling, stöd och hjälp som finns. I montern får du träffa medlemmar från riksförbundet, få information om hur ettlungfunktionstest, så kallad spirometri, går till och du kommer också att kunna se en spirometriapparat på plats.   

Välkomna till vår monter!

 

För mer information eller intervjuer, välkommen att kontakta:

 

Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

 

Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karolinska Institutet, tel: 070-5820763

 

Sofie Göransson, marknadschef KIUP, tel: 070-3041577, sofie.goransson@kiup.se

 

Kicki Fjellström, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel: 073-6336205

 

 


Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 

Om Netdoktor 
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200 000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

 

Om Karolinska Institutet University Press 
Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap.  Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön från ledande medicinska forskare framför allt från Karolinska Institutet. Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhörig men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs