2015-10-05 09:22Pressmeddelande

Vårdkedjan får inte brista hos SOS Alarm

MÅ, OKT 05, 2015 11:23 CET

I en artikel i SvD larmar företrädare för ambulanssjukvården om att medicinskt outbildad personal bedömer larmsamtal till SOS Alarm. 
- Vårdkedjan vid livshotande tillstånd som hjärtinfarkt och stroke börjar vid 112-samtalet. Fungerar inte samtalet brister vårdkedjan redan innan den kommit igång. Därför måste bedömningen och prioriteringen göras av en medicinskt specialistutbildad sjuksköterska, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

I artikeln framkommer det att det under tider saknas medicinskt utbildad personal för att bedöma 112-larm, med resultatet att man inte ställer rätt följdfrågor vilket leder till onödiga uttryckningar för en redan mycket ansträngd ambulanssjukvård. 

Riksförbundet HjärtLungs Ambulansrapport 2015 visar just detta att många onödiga körningar binder upp ambulanserna när mer akuta larm kommer. Rapporten visar att kompetensförsörjningen och det ökade antalet larm är de största utmaningarna för ambulanssjukvården. 

Rätt kompetens och tillgång till alternativ på lägre prioriterade larm, till exempel i form av bedömningsbilar - en vanlig personbil bemannad av en ambulanssjuksköterska med i stort sett samma utrustning som en vanlig ambulans - skulle kunna minska antalet onödiga körningar och säkerställa att ambulans finns tillgänglig vid skarpa prio1-larm. 

SOS Alarm gör de livsviktiga prioriteringarna och då måste besluten fattas av personal med rätt specialistkompetens. 

- Själva tanken med resursprioritering är att det kan göras en korrekt bedömning. Vi uppmanar ju människor som får hjärtsymtom att ringa 112 för att få en bedömning, då måste personal med rätt kompetens finnas tillgänglig, säger Inger Ros.

Länk till Ambulansrapporten 
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=157551

Om bedömningsbilar: 
• 2013 införde Västra Götalandsregionen så kallade bedömningsbilar. 
• Bilarna fungerar som ett extra alternativ till ambulanser. 
• De senaste resultaten från Västra Götaland visar att cirka 50 procent av uppdragen leder till att patienten inte behöver besöka akuten, utan kan istället få hjälp på plats eller att hitta rätt vårdnivå.

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs