2013-09-11 13:14Pressmeddelande

Var tredje hjärtpatient vill ha mer information

Hjärtrapporten 2013 visar att den största bristen i hjärtinfarktsvården fortfarande är hur vården arbetar med att minska risken för en ny hjärtinfarkt.

- Vår erfarenhet är att många önskar mer information från vården, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Hjärtrapporten 2013 visar att den största bristen i hjärtinfarktsvården fortfarande är sekundärpreventionen, hur vården arbetar med att minska risken för en ny hjärtinfarkt. Rapporten bygger på statistik från hjärt-kärlregistret Swedeheart, sammanställt av Hjärt-Lungfonden.

-         I vår egen studie har vi bland annat sett att mer än en tredjedel av patienterna upplever att de önskat mer information från vårdpersonalen om hur de ska undvika och förebygga framtida hjärtbesvär, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

De viktigaste måtten är blodtryck, blodfetter, rökfrihet och fysisk träning. Enligt kvalitetsregistret Swedeheart uppnår endast en av fem hjärtinfarktsdrabbade patienter alla fyra målen. Spridningen är dock stor mellan landstingen. En del sjukhus har 40 procents måluppfyllelse medan andra bara har några få procent.

Trots mycket god följsamhet till riktlinjer för läkemedelsbehandling konstaterar Swedeheart att det fortfarande finns ett betydande förbättringsutrymme för vården efter hjärtinfarkt i Sverige.

-         Orsaken till den stora variationen kan dels ligga i att de med hög måluppfyllelse är bättre på att erbjuda rehabiliteringsaktiviteter men det kan också vara så att de är bättre på att informera om vikten av sekundärprevention och livsstilsförändringar, säger Pelle Johansson, forskningshandläggare på Riksförbundet HjärtLung.

För mer information:

Pelle Johansson, 08-556 06 206.

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs