2023-10-12 08:53Pressmeddelande

”Välfärdsbrott hotar våra välfärdssystem”

Nyligen uppgav Ekobrottsmyndigheten till Sveriges Radios Ekot att myndigheten började se tecken på att kriminella gäng driver vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Välfärdsbrott hotar i grunden våra solidariska välfärdsystem och måste stävjas.

- För oss som patientföreträdare är detta mycket oroande att höra. Vi är tacksamma att regeringen nu kallar till sig företrädare från exempelvis SKR för att lyfta frågan. Vi ser dock att vi alla har såväl en skyldighet som möjlighet att påverka att utvecklingen denna utveckling framåt bryts, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

- Vi som patientföreträdare har ofta örat mot rälsen och kan uppmärksamma problem om vi bara får insikten om vad vi skall titta efter. Välfärdsbrott hotar i grunden våra solidariska välfärdsystem och måste stävjas. Vi förutsätter att regionerna och SKR bjuder in till samtal om hur vi kan vara en del att uppmärksamma kriminalitet som bryter ner våra livsviktiga vårdtjänster, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision är att personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson