2007-03-06 12:47Pressmeddelande

Utmanande fotograf gör utställning om KOL

TI, MAR 06, 2007 08:00 CET

Utmanande fotograf gör utställning om KOL Allt fler kvinnor drabbas av KOL. Många av dem har sjukdomen utan att veta om det och får diagnos och behandling för sent. En av Sveriges mest kända fotografer, Elisabeth Ohlson Wallin, tidigare uppmärksammad genom utställningen Ecce Homo, har porträtterat kvinnor med KOL. Utställningen "Tio kvinnor med KOL" invigs idag på Konserthuset i Stockholm. Därefter följer en turné i fem städer i landet. - Anledningen till att allt fler kvinnor får KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är att många började röka på 60- och 70-talet och att kvinnor som röker löper större risk att utveckla KOL än män. Många i riskzonen vet skrämmande lite om sjukdomen och det vill vi ändra på, säger Berndt Nilsson, ordförande, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 
- När jag fick förfrågan att jobba med en utställning om kvinnor med KOL tackade jag omedelbart ja, säger Elisabeth Ohlson Wallin. Det som slog mig när jag fotograferade kvinnorna var hur starka de var. Ingen verkade bitter över sin sjukdom. De flesta vill istället vända den tråkiga erfarenhet som drabbat dem till något positivt genom att informera andra. Porträtten visar tio kvinnor med KOL från hela landet. En av dem är Barbro Lyckarp från Piteå. Hon fick diagnosen KOL när hon var 57 år. Då klarade hon knappt att gå över köksgolvet och trodde det var hjärtat som krånglade. Men det var KOL. 


- Sjukdomen är lömsk eftersom den smyger sig på. Det är lätt att vänja sig vid sina symtom och skjuta upp ett läkarbesök tills sjukdomsförloppet gått på tok för långt, säger Barbro som idag är ute på skolorna och föreläser om cigaretternas skadeverkningar och KOL. 

KOL en växande folksjukdom KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är idag den femte vanligaste dödsorsaken och den enda av de stora dödliga sjukdomarna som växer. År 2020 beräknas sjukdomen vara den tredje vanligaste. Det finns ingen bot men genom att sluta röka och med bra vård kan sjukdomsförloppet bromsas. Med rätt behandling är det möjligt att uppleva en bra livskvalitet med KOL. 

Tio krav för en bättre KOL-vård Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har sammanställt ett tiopunktsprogram för en bättre KOL- vård. Förbundet kräver bland annat att: ? Alla med KOL ska få diagnos i tidigt skede. Varje vårdcentral ska ha rökavvänjningsstöd och varje sjukhus en rökavvänjningsmottagning. Alla som arbetar med vård och omsorg inom kommun och landsting ska vara utbildade kring KOL. 

Utställningen invigs på Konserthuset i Stockholm och går sedan på turné i landet Datum: Från 6 till 11 mars i Konserthusets foajé i Stockholm. 
Tid: Tisdag och onsdag 15.00 -18.00. Torsdag och fredag 15.00-19.30 och lördag och söndag 12.00-15.00. 
Kostnad: Fri entré. Turné: Efter Stockholm går utställningen på turné till bl a: - Göteborg, 26 mars-1 april - Lund, 16-22 april - Jönköping, 16-21 april - Luleå, 22 maj-10 juni 

"Tio kvinnor med KOL" anordnas av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i samarbete med AstraZeneca. 

För mer information kontakta: Christina Fjellström, projektledare, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tel. 08-55 606 205, mob. 073-633 62 05, christina.fjellstrom@hjart-lung.se Ann-Christine Berg, pressansvarig andningsvägar, AstraZeneca Sverige tel. 08-553 231 29, mob. 0733-35 14 30, ann-christine.berg@astrazeneca.com www.hjart-lung.se www.levamedkol.se 

Fakta: Trots att cirka en halv miljon svenskar lider av lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är det många som vet väldigt lite om sjukdomen som främst orsakas av rökning. Det finns en skrämmande okunskap bland många i riskzonen. Det är därför inte ovanligt att patienter är sjuka i många år innan de får en korrekt diagnos och behandling. Detta vill Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ändra på, bland annat genom utställningen "Tio kvinnor med KOL", i samarbete med den kända fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. Den är gratis och går på turné i landet. Först ut är Stockholm där utställningen visas på Konserthuset den 6 – 11 mars. 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs