2006-11-14 12:52Pressmeddelande

Upptäck KOL innan det är för sent

TI, NOV 14, 2006 10:06 CET


Lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en av våra vanligaste folksjukdomar. Trots det är den fortfarande relativt okänd. Över en halv miljon svenskar har sjukdomen. Forskning visar att de samhälleliga kostnaderna för sjukdomen KOL är drygt 9 miljarder kronor. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ser med stor oro på utvecklingen och menar att den allmänna medvetenheten om KOL måste öka. 

Onsdag den 15 november är det Världs-KOL-dagen, en dag då KOL sätts i fokus i hela världen. På ett nittiotal olika platser i Sverige uppmärksammar Hjärt- och Lungsjukas föreningar denna dag med olika aktiviteter som äger rum på torg, i köpcentrum och på sjukhus. 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar aktivt för att alla att med KOL ska få diagnos i ett tidigt skede och att alla som röker ska erbjudas rökavvänjningsstöd. 

- Kommuner och landsting måste ta sitt ansvar och prioritera tobakspreventiva åtgärder. Enda sättet att bromsa sjukdomsförloppet är att KOL upptäcks i tid genom att patienten får rätt diagnos. Vi kräver att alla rökare över 40 år ska erbjudas lungfunktionstest (spirometri) och rökavvänjning vid hälsoundersökningar, säger Berndt Nilsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 

Kunskapen om KOL är fortfarande bristfällig både inom sjukvården och bland allmänheten. Rökning är den i särklass dominerande orsaken till KOL. 

- Sjukdomen kommer smygande och utvecklas under en lång tid. Många tror att de har fått en sämre kondition eller astma när de i själva verket har en allvarligt nedsatt lungfunktion. För den som har drabbats av KOL förändras hela livssituationen. KOL kan behandlas, men inte botas. Därför måste kunskapen om själva sjukdomen öka, avslutar Berndt Nilsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 

För ytterligare information kontakta: Berndt Nilsson, Förbundsordförande Tel: 073-633 62 17 

Christina Fjellström, Projektledare lungsjukvårdsfrågor Tel: 08-55 606 205, 073-633 62 05 

___________________________________________________________________________

Fakta: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att förbättra livsvillkoren för människor med hjärt- och lungsjukdomar bland annat genom vår Hjärt & Lungskola. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundet har idag cirka 45 000 medlemmar i 182 föreningar runt om landet www.hjart-lung.se 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs