2022-11-01 05:00Pressmeddelande

Tusentals lungsjuka väntar ännu på vård - nu börjar Lungmånaden

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på diagnos, behandling och rehabilitering med föreläsningar, motionsgrupper och träffar.

- Pandemin har medfört att tusentals patienter inte har fått tillgång till rätt vård och att många har fått vänta på att få lungorna undersökta genom spirometri. Det här har medfört att man inte har kunnat följa sin sjukdom och att många med lungsjukdom inte har fått diagnos eller att de fått den för sent. När andningen inte fungerar skapar det inte bara en stor ångest och depression hos den drabbade utan det riskerar också att leda till en rad följdsjukdomar som hjärtsvikt, kärlkramp och högt blodtryck. Nu vill vi att regionerna prioriterar vården av KOL-patienter med fler astma-kol-mottagningar, gör extra satsningar på diagnosticering samt inför personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling.

- Vi vill att den som blir sjuk lätt ska hitta den information som behövs för att bättre förstå symtom och den behandling som rekommenderas, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

 

Läs mer om Lungmånaden och om lungsjukdom:

Diagnoser

Lungmånaden

Aktiviteter 2022 - det här händer i våra föreningar under Lungmånaden


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson
Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs