2014-11-18 12:36Pressmeddelande

Tuff förkylning kan vara folksjukdom

TI, NOV 18, 2014 10:56 CET

För sjuksköterskan Helene började det som för så många andra: hon kände att det var tungt att gå i backarna. Helene hade haft andra tidiga symtom men inte kopplat det till en av de allra vanligaste folksjukdomarna, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I Riksförbundet HjärtLungs nya film berättar hon sin historia.

Omkring 700 000 människor i Sverige beräknas leva med lungsjukdomen KOL. Få av dem har fått diagnos, ännu färre har relevant behandling och rehabilitering.

I Riksförbundet HjärtLungs nya film "En liten film om KOL", berättar två kvinnor om sina liv med sjukdomen. Professor Kjell Larsson vid Karolinska Institutet berättar om symtom, behandling och rehabilitering. Kjell Larsson betonar vikten av att vara vaksam på symtomen hosta, luftvägsinfektioner, långdragna förkylningar, andnöd och trötthet.

 - Har man symtom så måste man utredas och det görs via ett lungfunktionstest, spirometri. En spirometer finns på alla vårdcentraler och det är till sin husläkare man ska gå för att bli undersökt, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin, i Riksförbundet HjärtLungs "En liten film om KOL".

KOL kan behandlas och därför är det av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt. Behandlingen bygger på rökstopp för den som röker, läkemedel och fysisk aktivitet, både styrketräning och konditionsträning.

Mer om KOL och om Lungmånaden 2014 på www.hjart-lung.se

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs