2007-02-13 12:50Pressmeddelande

Trycket på riksdagsmännen!

TI, FEB 13, 2007 10:00 CET


Trycket på riksdagsmännen! 

Den 14 februari går i hjärtats tecken. Men med det nya projektet Februari Sveriges Hjärtemånad vill Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund sätta hjärtsjukdomarna i fokus under en hel månad. Vi börjar med att ta blodtrycket på riksdagsmännen. 

På Alla Hjärtans Dag skickar vi kärleksfulla tankar till varandra. Men det är en dag då vi också kan tänka på vårt eget hjärta. Mer än varannan svensk dör i hjärt-, kärl och lungsjukdomar, trots en alltmer avancerad akutsjukvård. Många skulle kunna räddas om de fick hjälp att ändra livsstil. 

Den 14 februari ordnar våra lokalföreningar aktiviteter runt om i landet. Men från och med i år gör Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund hela februari till förbundets Hjärtemånad. - Vi gör det därför att vi vill skapa ytterligare medvetenhet om den stora risk som hjärt- och kärlsjukdomar utgör. Men vi gör det dessutom för att vi genom att fokusera på livsstilens betydelse önskar motivera ännu fler att engagera sig i hur: "man lever sitt eget liv", säger Ronny Weylandt, generalsekreterare för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 

I vår nya folder: "Tänk med hjärtat", sprider vi kunskap om vård, rehabilitering och de hjärt- och lungsjukas rättigheter i samhället. Vi ser det som en självklarhet att alla ska får en god och likvärdig omvårdnad oavsett var i landet man bor. Och vi är aktiva på så många områden som möjligt där vi kan påverka och förbättra livssituationen för människor med hjärt- och lungsjukdom. 

På Alla Hjärtans Dag kommer foldern att finnas på alla Apotekets 47 Hälsotorg. Vi kontrollerar blodtrycket på våra riksdagsmän. Och på Bromma flygplats kan du teckna ett mobilabonnemang för stöd åt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 

För ytterligare information, kontakta: Berndt Nilsson Förbundsordförande Mobil: 073 -633 62 17 

Ronny Weylandt Generalsekreterare Mobil: 073 -633 62 01 

Fakta: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att förbättra livsvillkoren för människor med hjärt- och lungsjukdomar bland annat genom vår Hjärt & Lungskola. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundet har idag cirka 45 000 medlemmar i 182 föreningar runt om landet www.hjart-lung.se 

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs