2016-05-31 08:32Pressmeddelande

Tre kommuner klara för slutspel!

Endast tre av 290 kommuner har anslutit sig opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame 2025 – ett rökfritt Sverige 2025. På den internationella dagen mot tobak uppmanar nu Riksförbundet HjärtLung samtliga Sveriges kommuner, regioner och landsting att ansluta sig.

Idag är det den internationella dagen mot tobak (World No Tobacco Day), ett initiativ från WHO för att uppmärksamma rökningen och dess effekter. Varje år beräknas 12000 svenskar dö och över 100 000 insjukna på grund av rökning.

Det är glädjande att se att Sveriges regering tagit frågan på allvar och i februari, i samband med publiceringen av nya ANDT-strategin, ställde sig bakom och anslöt sig till Tobacco Endgame 2025 – ett rökfritt Sverige 2025. Men för att vi så snart möjligt kan få den handlingsplan som är nödvändig krävs ett brett stöd från en rad olika samhällsaktörer.

Därför uppmanar Riksförbundet HjärtLung alla kommuner och landsting att följa t.ex. Region Gävleborg, landstinget i Uppsala län och kommunerna i Karlshamn, Härjedalen och Essungas exempel och ansluta sig till målet att minimera rökningen och dess effekter genom Tobacco Endgame 2025.

  • Ta fram en strategi, ett måldatum, effektmål och en handlingsplan

  • Vidareutveckla det pågående tobaksförebyggande arbetet och ge gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns

  • Se till att ingen människa ska behöva exponeras för oönskad tobaksrök i offentliga miljöer

Tillsammans kan vi långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar samt kommuners, landstingens och regionernas omfattande vårdinsatser och kostnader.

Det är dags att fimpa ohälsan en gång för alla.

 

Fakta – landsting och regioner som har anslutit sig till Tobacco Endgame 2025 :

Region Jämtland-Härjedalen

Landstinget i Kalmar län

Region Örebro län

Region Gotland

Landstinget i Uppsala län

Region Skåne

Norrbottens läns landsting

Region Gävleborg

Kommuner som har anslutit sig till Tobacco Endgame 2025:

Härjedalens kommun

Karlshamns kommun

Essunga kommun

Källa: tobaksfakta.se

Riksförbundet HjärtLung

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs