2011-11-15 08:41Pressmeddelande

Tre av fyra vårdcentraler saknar checklista

TI, NOV 15, 2011 13:15 CET

Varje år missar sjukvården tusentals patienter som har lungsjukdomen KOL, trots att det finns en nationell checklista för vilka åtgärder som ska vidtas när människor söker vård för andfåddhet och upprepade förkylningar. 
Ny statistik visar att tre av fyra vårdcentraler inte har checklistan.

 

Varje år tar KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 2 800 svenskars liv. Fler än vad som varje år dör i bröstcancer och i prostatacancer.

Sjukdomen har ett stort mörkertal, mindre än 20 procent av de mer än 500 000 svenskar som beräknas ha KOL har fått diagnos. 

-      Ju tidigare diagnosen ställs och personen får behandling, desto längre och bättre liv kan personen få. Därför är det anmärkningsvärt att endast en av fyra primärvårdsmottagningar använder sig av den checklista som det nationella kvalitetsregistret erbjuder, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Förra året (2010) var endast en fjärdedel av alla primärvårdsmottagningar och 60 procent av de lungmedicinska enheterna anslutna till registret. I kvalitetsregistret, RiksKOL, finns de absolut viktigaste komponenterna som ingår i en god KOL-vård representerade.

-     Landstingen måste åläggas en lägsta nivå vad gäller diagnos och behandling av KOL, därför menar vi att det är dags för socialminister Göran Hägglund att tillsammans med Socialstyrelsen se till att checklistorna används, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

 

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24, 08-556 06 200 
Kicki Fjellström, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-633 62 05

 

Länkar 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund: www.hjart-lung.se

Fakta om KOL 
Mellan 400 000 och 700 000 svenskar har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 
Den årliga kostnaden för KOL beräknas ligga på 10 miljarder kronor. 
Ett enkelt lungfunktionstest, spirometri, visar om en person har KOL. 
KOL kan bromsas genom rökstopp.

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs