2021-11-17 05:00Pressmeddelande

Tappa inte KOL när vårdskulden ska betas av!

Pandemin har fått stora konsekvenser för människor med KOL. Vi uppmanar därför regionerna att när vården nu återstartar satsa ordentligt på KOL-vården.

- Med hjälp och stöd från sjukvården finns goda möjligheter för många KOL-patienter att göra stora insatser på egen hand. Med rätt behandling och rätt kunskap kan man leva ett gott, aktivt och rikt liv med sjukdomen under många år, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till Lungmånaden. Målet med Lungmånaden är att öka kunskapen om lungsjukdom, den vård och behandling som finns. Att människor med till exempel KOL ska få en tidig diagnos och tillgång till behandling.

Därför är det oroväckande att läsa Socialstyrelsens utvärdering av hur covid-19-pandemin påverkat vården för KOL-patienter. Resultaten visar att 26 000 färre personer med astma och KOL har gjort spirometri under 2020 jämfört med 2019. Utan spirometri kan man inte diagnosticera KOL. 

- Alla delar i en bra KOL-vård finns på plats. Nu är det upp till regionerna att se till att den blir verklighet för patienterna. Därför måste regionerna satsa ordentligt på KOL-vården, säger Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung.

Det här krävs av regionerna:

  • Prioritera vården av KOL-patienter med extra satsningar på diagnosticering av KOL.
  • Bygg upp fler certifierade astma/ KOL-mottagningar för att ge primärvården bättre möjlighet att ta hand om patienter innan de blir för sjuka.
  • Satsa på vårdpersonalen och se till att tillräckliga resurser finns för att arbeta evidensbaserat i interprofessionella team med ansvarig läkare, KOL-sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och psykolog utifrån patientens behov.
  • Säkerställ att direktöverföring av patientdata till Luftvägsregistret fungerar. Registret är det bästa verktyget för att kunna följa och utveckla vården för KOL-patienter.

Läs mer i vår debattartikel på Dagens Medicin

Fakta om KOL

  • KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen enligt världshälsoorganisationen WHO. I Sverige beräknas mörkertalet vara hundratusentals personer.
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en kronisk sjukdom i lungorna som gör den sjuka gradvis sämre under många år. Trötthet, dålig ork och andningssvårigheter gör vardagliga sysslor som att städa eller att laga mat till en utmaning.

Lungmånaden

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till Lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. Våra lokalföreningar arrangerar föredrag, träffar och andra aktiviteter under hela Lungmånaden.

Läs mer om Lungmånaden

Kontakt:
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24
Peter Edfelt, ansvarig Lungmånaden, Riksförbundet HjärtLung, 08-12 132 710

 

 

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs