2005-06-01 12:16Pressmeddelande

Tack Morgan Johansson för rökstoppet!

ON, JUN 01, 2005 11:21 CET

Rökning är den vanligaste orsaken till kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och en riskfaktor för andra lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Rökstoppet är det bästa som gjorts för rökarna och de över en halv miljon människor i Sverige som är drabbade av KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har i flera år arbetat för ett rökstopp. Idag framför förbundet ett tack till Morgan Johansson och alla riksdagsledamöter som är positiva till rökstoppet. - Vi ser rökstoppet som ett oerhört viktigt beslut för folkhälsan och vi förväntar oss att kommunerna med kraft säkerställer att förbudet följs, säger Ronny Weylandt, generalsekreterare, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Kommunerna ansvariga för att rökstoppet genomförs Kommunerna ansvarar för att informera restaurangerna om rökstoppet och för att förbudet efterlevs. Statens Folkhälsoinstitut ansvarar för nationell tillsyn. 


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kommer att skicka brev till kommunstyrelser och bistå med fakta och kunskap som ett led i att säkerställa att förbudet tas på allvar. Lärdomar från New York - Rökstoppet på krogar i New York infördes under en hel del protester. Två år senare är det allmänt accepterat och både omsättning, antalet krogar och antalet anställda på dem har ökat. Dessutom har rökstoppet lett till att fler New Yorkare beslutat sig för att sluta röka, säger Olle Wästberg, före detta generalkonsul i New York på ett pressmöte arrangerat i samarbete med Hard Rock Café i Stockholm. KOL FAKTA - KOL är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger en successivt sämre lungfunktion vilket leder till att man får svårt att andas. - KOL kan inte botas men det finns behandlingar och medicin som förebygger och underlättar vardagen. KOL orsakas främst av många års rökning. - KOL är den femte vanligaste dödsorsaken i världen.1 För mer information kontakta: För mer information kontakta Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Kicki Fjellström: 0736 336 205 / 08 556 062 05 Ulrika Juto: 0736 336 203 / 08 556 062 14 Ronny Weylandt: 0736 336 201 / 08 556 062 01 Olle Wästberg, före detta generalkonsul i NY: 0736 842050 

Om Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar. Läs mer på www.hjart-lung.se SBU-rapporen "Behandling av astma och KOL" Pressmötet på Hard Rock Café arrangeras med stöd av AstraZeneca


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs