2016-02-05 09:43Pressmeddelande

Ta pulsen och rädda liv - Riksförbundet HjärtLung folkbildar för att upptäcka förmaksflimmer och minska risken för stroke

Fler än 100 000 beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det. Riksförbundet HjärtLung vill genom kampanjen Känn Pulsen sprida kunskap om hur man själv på ett enkelt sätt kan upptäcka om man har en rytmrubbning i hjärtat som i förlängningen kan leda till stroke.

Förmaksflimmer är den vanligaste orsaken till rytmrubbningar i hjärtat. Det kan vara obehagligt när hjärtat slår oregelbundet, men den stora faran är att sjukdomen medför en ökad risk för stroke och för tidig död.

– Därför lanserar vi tillsammans med våra lokalföreningar Känn Pulsen som ska få fler människor att upptäcka oregelbunden puls så att de kan få diagnos och korrekt behandling om det visar sig att det är ett förmaksflimmer, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Man beräknar att runt 9 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen, vilket motsvarar 25 personer per dag. Andelen patienter med förmaksflimmer ökar med stigande ålder. Risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer ökar avsevärt från 65 år.

- Den största utmaningen för vården är att hitta patienterna. Idag är det ett stort antal personer som har förmaksflimmer utan att veta om det. Med diagnos och behandling finns möjligheter till ett bättre liv, säger Inger Ros.

För mer information: 
Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung: 073-914 51 24, inger.ros@tumba.hjart-lung.se 
Marie Ekelund, Riksförbundet HjärtLung: 08-55 606 205 marie.ekelund@hjart-lung.se 
Magnus Östnäs, Pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung: 08-556 06 208 magnus.ostnas@hjart-lung.se

 

 

Om Känn Pulsen 
Riksförbundet HjärtLung har sedan 9 år utnämnt februari månad till Hjärtemånaden. Under hela februari kommer förbundet att driva kampanjen Känn Pulsen för att sätta ljuset på förmaksflimmer, en av våra stora dolda folksjukdomar.

 

Syftet med kampanjen är att fler ska upptäcka förmaksflimmer så att man kan få korrekt behandling för att förebygga stroke. En enkel metod är att morgon och kväll trycka två fingrar på handleden nedanför tummen i 30 sekunder för att känna om pulsen är regelbunden eller oregelbunden. Om man återkommande känner att pulsen är oregelbunden bör man kontakta vården för kontroll. Diagnosen förmaksflimmer ställer sjukvården med hjälp av EKG. Mer information om kampanjen finns på www.kännpulsen.se  Där finns bland annat instruktioner om hur man tar pulsen.

 

 

Fakta om förmaksflimmer

 

• 270 000 svenskar beräknas enligt Patientregistret ha diagnosen förmaksflimmer. Ytterligare cirka 100 000 har sjukdomen utan att känna till det. 
• Om pulsen är snabb och oregelbunden kan det vara tecken på förmaksflimmer. 
• Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan leda till blodproppar som orsakar stroke. 
• Förmaksflimmer ger upp till fem gånger ökad risk att drabbas av stroke 
• Man beräknar att cirka 9 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen, vilket motsvarar ungefär 25 personer per dag. 
• Samhällets kostnader för stroke uppskattas till mer än 16 miljarder kronor årligen, eller i genomsnitt 741 000 kr per person. 
• Behandling med blodproppshämmande läkemedel kan minska risken för stroke. 
• Diagnos ställs med EKG-undersökning. Man kan också själv känna sin egen puls och om den är oregelbunden bör man kontakta sin läkare.

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs