2014-12-23 12:21Pressmeddelande

Sverige i botten vad gäller delaktighet i vården

TI, DEC 23, 2014 09:04 CET

Sverige är ett av länderna som är sämst vad gäller patienternas delaktighet i vården, det visar en ny studie från Vårdanalys.

När den nya patientlagen träder i kraft vid årsskiftet finns ett bra tillfälle att vända utvecklingen, skriver bland andra Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Myndigheten för Vårdanalys patientråd kommenterar i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter resultaten från en internationell undersökning om patienters erfarenhet av delaktighet i vården. 

För Sveriges del är resultatet beklämmande. Sverige ligger efter i utvecklingen inom en rad områden. Sverige brister i involveringen av patienterna och ger inte tillgång till den information som patienterna behöver, skriver Vårdanalys patientråd. 

Endast 40 procent av personer med kronisk sjukdom i Sverige har en behandlingsplan. I USA är andelen 80 procent. 

I Sverige har drygt 30 procent av personerna med kronisk sjukdom diskuterat målsättningen med deras vård med personalen. I Storbritannien och USA är andelen närmare 90 procent. 

- Det är sorgligt att konstatera att Sverige halkar efter i arbetet med att se patienten som en part i vården. Det är dags att sluta behandla patienten som ett objekt. Istället måste vården se henne som en jämbördig part. Jag hoppas att den nya patientlagen som nu träder i kraft ska bli ett avstamp för en mer patientfokuserad vård i Sverige, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

I debattartikeln pekar Vårdanalys patientråd på tre utvecklingslinjer: 
- Skapa långsiktiga arenor för patienter och profession att tillsammans utveckla lösningar för hur delaktighet, vård och behandling kan utvecklas. 
- Prioritera forskning om nyttan av att involvera patienter i utvecklingsarbetet. Se till så att forskningens resultat tillgängliggörs i praktiken snabbare än i dag. 
- Fortsätta utveckla system som följer vårdens resultat och ta fram instrument som bättre beskriver de resultat som är viktiga för patienterna i vård och egenvård.

Länk till debattartikeln i Dagens Nyheter 
http://www.dn.se/debatt/sverige-samst-pa-patienters-delaktighet-i-egna-varden/

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs