2015-02-14 10:33Pressmeddelande

Stora skillnader i hjärtsjukvården

LÖ, FEB 14, 2015 10:16 CET

Swedehearts kvalitetsindex visar att skillnaderna i hjärtsjukvården är stora mellan akutsjukhusen, det tar för lång tid att öppna igentäppta kranskärl och att vården är inte tillräckligt bra på att få patienterna att byta till en sundare livsstil. Rapporten presenteras på DN debatt idag.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag presenteras Swedehearts kvalitetsindex, ett sammanfattande mått på hjärtinfarktsvårdens kvalitet på Sveriges alla akutsjukhus.

Rapporten visar att den akuta hjärtinfarktsvården i stort är mycket bra. Men att det fortfarande finns skillnader till exempel när det gäller om patienten tillräckligt snabbt kommer till behandling vid en hjärtinfarkt och uppföljningen efter att patienten kommit hem från sjukhuset. 

- Forskning visar att det finns stort utrymme att förbättra hur sjukvården informerar om hjärtsjukdom och hur oerhört viktigt det är att följa en hjärtskyddande livsstil. Här borde sjukvårdens huvudmän inse att det finns både liv och pengar att spara, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, och en av debattartikelns medskribenter.

Länkar:

"Hjärtvården dållig på att få patienter att leva sunt", Dagens Nyheter, lördag 14 februari 2015. 
http://www.dn.se/debatt/hjartvarden-dalig-pa-att-fa-patienterna-att-leva-sunt/

Swedehearts kvalitetsindex för 2014: 
http://www.ucr.uu.se/swedeheart/

Kontakt:

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs