2013-02-07 14:22Pressmeddelande

Ska bostadsort avgöra hjärtsjukvård?

Var du bor kan vara avgörande för vård och överlevnad vid hjärtinfarkt. Ny statistik visar stora variationer inom landet när det gäller hur många som får en ny infarkt eller avlider inom ett år efter den första hjärtinfarkten.

Under februari infaller Hjärtemånaden. Det uppmärksammar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund genom att arrangera öppna möten med landstingspolitiker i fem län.

Hjärtsjukvården i Sverige har de senaste åren blivit bättre och allt färre svenskar dör i hjärt-och kärlsjukdomar. 2011 drabbades 32 000 personer av hjärtinfarkt. 29 procent eller drygt 9 000 av infarkterna hade dödlig utgång. Det är en halvering från 1987 då 18 000 personer dog av hjärtinfarkt.

Men det finns fortfarande brister och skillnader i vården och i omhändertagandet av hjärtpatienter. enligt Sveriges Kommuner och Landstings och Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser 2012” kan i vilket län du bor i faktiskt vara avgörande för vilken vård du får.

I Sverige får 13 procent av de hjärtinfarktpatienter som vårdats på sjukhus en ny infarkt eller dör i ischemisk hjärtsjukdom, skada på hjärtat orsakat av syrebrist, inom ett år. Variationen mellan landstingen är dock stor, från tio procent i Sörmland till 16 procent i Jönköpings län, det visar ”Öppna jämförelser 2012”.

-            Vi förvånas över att det skiljer så mycket mellan landstingen och lyfter nu frågan med de ansvariga vårdpolitikerna, säger Pär Hommerberg, projektledare för Hjärtemånaden på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

 

Under Hjärtemånaden håller Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund öppna möten med ledande landstingspolitiker om hjärtvården i respektive landsting. Vi följer hela vårdkedjan, från ambulans och dess responstider, till sjukhusens vård, rehabilitering och arbetet med att förebygga en ny hjärthändelse.

 

-           Vi anser att Sverige ska se till att de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården blir krav och inte endast rekommendationer. Dessutom menar vi att ambulanssjukvården bör omfattas av nationella riktlinjer, säger Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

 

För mer information:

 

Pär Hommerberg, projektledare, Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund, 08-55 606 203, 073- 633 62 02 
Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24 

www.hjärtemånaden.se

 

www.hjart-lung.se

Bilaga graf ur "Öppna jämförelser 2012"  Andelen som får en ny hjärtinfarkt eller dör i ischemisk hjärtsjukdom ett år efter första hjärtinfarkten. Länsvis statistik.

Hjärtemånaden 2013 
För det åttonde året i rad uppmärksammar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund februari som Hjärtemånaden genom att ta pulsen på hjärtvården runt om i landet. Vi håller öppna Rundabordssamtal med landstingens hälso- och sjukvårdspolitiker. Det övergripande temat är hur hjärtvården fungerar i respektive landsting. 
Alla Rundabordssamtal är öppna för allmänheten och inleds klockan 17 med en föreläsning om förmaksflimmer. Klockan 18.30 inleds Rundabordssamtal med landstingspolitiker. Läs mer på www.hjärtemånaden.se

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs