2023-02-01 04:00Pressmeddelande

Sjukdomarna som kommer med ett för högt blodtryck

Ett för högt blodtryck ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som hjärtsvikt, hjärtinfarkt stroke och njursvikt. Illustration: Karin Lodin. Ett för högt blodtryck ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke och njursvikt. Illustration: Karin Lodin.

Varannan person med högt blodtryck vet inte om det och får därmed ingen behandling.
- Enligt ledande professionsföreträdare skulle sannolikt mer än tusen liv varje år räddas om fler kände till att de har ett högt blodtryck. Många skulle undvika hjärt-kärlsjukdom som hjärtinfarkt och stroke, säger Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

När blodtrycket är högt påverkas blodkärlen, hjärtat, hjärnan och njurarna. Kroppen måste anpassa sig efter det högre trycket, ungefär som att det försvarar sig, vilket bidrar till att kärlväggarna förtjockas och stelnar, hjärtat måste jobba hårdare och njurarna försämrar sin filtrationsförmåga.

Om blodtrycket är riktigt högt kan det orsaka yrsel, huvudvärk och trötthet men många gånger märks inga symtom.

Ett för högt blodtryck ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och njursvikt.

- För att hitta personer med högt blodtryck måste fler ta sitt blodtryck. Ofta men inte alltid mäts blodtrycket i kontakt med sjukvården, och det är inte alltid det följs upp. Det höga blodtrycket konstateras ibland för sent, ofta i samband med att en person kommer in akut drabbad av hjärtinfarkt eller stroke, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Det går att förebygga högt blodtryck. Övervikt, stress, dåliga matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för lite fysisk aktivitet är alla exempel på bakomliggande livsstilsfaktorer som går att påverka.

Om du redan har ett högt blodtryck finns beprövad läkemedelsbehandling man kan kombinera med ändrade levnadsvanor.

Kontakt:
Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 070-517 32 86

Högt blodtryck i Hjärtemånaden februari

  • Ungefär var tredje svensk har högt blodtryck, så kallad hypertoni. Nära hälften av dem vet inte om det.
  • Under Hjärtemånaden februari har Riksförbundet HjärtLung fokus på att fler ska ta sitt blodtryck, därför lanserar vi Lilla blodtrycksskolan där du kan lära dig mer om blodtrycket och hur du ska ta det.
  • Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver och målblodtrycket är under 140/90 mm Hg.

På vår hemsida hjart-lung.se/hjartemanaden kan du se vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.
Läs mer om högt blodtryck och hjärt-kärldiagnoser och gå i Lilla blodtrycksskolan.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson
Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs