2018-02-01 15:12Pressmeddelande

Sist in – först ut? Dags att synliggöra patienten under Hjärtemånaden februari

Mitt i vårdprocesser, ersättningssystem och sjukhusbyggen finns den person som allt egentligen handlar om – patienten med en kronisk sjukdom. Under temat "Synliggör patienten” vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hur det är att leva med hjärtsjukdom samt rikta fokus på skillnader och förbättringsmöjligheter i vården av våra största folksjukdomar.

Under Hjärtemånaden i februari riktar Riksförbundet Hjärtlung ljuset på hjärtsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering, där egenvård är en viktig komponent. HjärtLungs föreningar arrangerar debatter, föredrag, medlemsträffar och genomför aktiviteter för att öka kunskapen kring diagnoser som inte alltid får den uppmärksamhet de behöver.

- Människor med en kronisk hjärtsjukdom behöver en patientcentrerad vård, en vård utifrån individuella behov och förutsättningar där man tar tillvara det friska och där patienten blir en aktiv egenvårdare, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Cirka 300 000 människor i Sverige bedöms lida av hjärtsvikt, varav ungefär två tredjedelar har fått diagnos och därmed möjligheten att få korrekt behandling. Socialstyrelsens utvärdering av hjärtsjukvården visar att underbehandlingen vid hjärtsvikt i Sverige är stor. Vårdens egna siffror visar också att mycket behöver göras i sekundärpreventionen efter en hjärthändelse.

- Hundratusentals människor i Sverige skulle kunna må så mycket bättre om de fick tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar som hjärtsvikt och förmaksflimmer och ett bättre stöd till livsstilsförändring efter att man genomgått en hjärtinfarkt, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med vården tagit fram Aktiv med Hjärtsvikt – en utbildning som stärker patientens kunskap och möjligheter att aktivt delta i sin vård och behandling.

Tillsammans med hjärtsjukvården har Riksförbundet tagit fram Hjärtguiden – webbsida med information för människor med kranskärlssjukdom som kärlkramp och hjärtinfarkt. Hjärtguiden finns också som broschyr med en personlig hälsoplan som den enskilde kan ta med sig vid kontakt med vårdpersonal på sjukhuset och i primärvården.

- Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård förbättrar livskvaliteten och minskar antalet sjukhusvistelser för människor med hjärtsjukdom, säger Inger Ros.

 

Kontakt

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24
Marie Ekelund, ansvarig Hjärtemånaden, Riksförbundet HjärtLung, 08-55 606 205
Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03

 

Hjärtemånaden

Under Hjärtemånaden ordnar Riksförbundet HjärtLungs föreningar paneldiskussioner om hjärtvården, lokalföreningarna informerar om hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och ett stillasittande liv.

På specialsajten Hjärtemånaden kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden. Cirka 130 aktiviteter.

Hemsida för Hjärtemånaden med fler aktiviteter

 

Alla Hjärtans dag den 14 februari

Den 14 februari firar vi Alla Hjärtas dag runt om i landet. På flertalet orter sker aktiviteter och evenemang. I år fokuserar vi på vikten av att ta reda på sitt blodtryck, då ett för högt blodtryck kan leda till flera olika hjärtsjukdomar så som hjärtsvikt och förmaksflimmer.

 

Diskussioner med ansvariga för hjärtsjukvården

Onsdag 7/2 kl. 17-19. Länsföreningen HjärtLung Stockholm. Hjärt- och kärlsjukdomar kan bekämpas. Paneldiskussion om hjärtsjukvården i Stockholm med Anna Starbrink (L) sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting, Dag Larsson (S) oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting och Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.
Fri entré. Sandlersalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41. Läs mer om dagen

 

Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod. De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, bensvullnad och andfåddhet vid vila eller ansträngning.
Cirka 300 000 svenskar bedöms lida av hjärtsvikt, varav bara ungefär två tredjedelar har fått diagnos och därmed möjligheten att få korrekt behandling. Mer om hjärtsvikt

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Hjärtsjukvård.

Aktiv med hjärtsvikt

Aktiv med Hjärtsvikt är en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet som Riksförbundet HjärtLung tagit fram med stöd av Socialstyrelsen. Utbildningen är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med hjärtsvikt samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor. Läs mer om Aktiv med Hjärtsvikt

 

Hjärtguiden

Information för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. I Hjärtguiden kan du läsa om faktorer som påverkar din sjukdom. Hjärtguiden finns också som broschyr med din Hälsoplan som du kan ta med dig varje gång du träffar vårdpersonal på sjukhuset och i primärvården.

Läs mer om Hjärtguiden


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs