2016-02-01 09:44Pressmeddelande

”Så många skulle kunna må så mycket bättre”

Hundratusentals människor i Sverige skulle kunna må så mycket bättre om de fick tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar som hjärtsvikt och förmaksflimmer. Riksförbundet HjärtLung utnämner nu feb ruari till Hjärtemånaden för att uppmärksamma hjärtats sjukdomar och hjärtsjukvården.

Underbehandlingen vid hjärtsvikt i Sverige är stor visar Socialstyrelsens utvärdering av hjärtsjukvården ”Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015”. Utvärderingen visar också att mycket behöver göras i sekundärpreventionen efter en hjärthändelse.

- Det finns så många människor i Sverige i dag som skulle kunna må så mycket bättre om de fick rätt diagnos och rätt behandling av sin hjärtsjukdom. Det gäller hjärtsvikt, förmaksflimmer och det gäller vården efter hjärtinfarkt, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Under Hjärtemånaden pågår Riksförbundets kampanj Ljuset på de dolda folksjukdomarna med fokus på hjärtsvikt och förmaksflimmer. Hjärtsjukdomar som det finns ett stort mörkertal kring och där många inte känner till att de bär på en hjärtsjukdom. Minst 100 000 människor i Sverige vet inte om att de har förmaksflimmer och cirka 200 000 har odiagnosticerad hjärtsvikt.

- Odiagnostiserade flimmerpatienter kan få stroke och personer med hjärtsvikt får sämre livskvalitet och riskerar att dö i förtid, säger Inger Ros.

På specialsajten  Hjärtemånaden  kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet Aktiviteter 2016 vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Kontakt 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Marie Ekelund, ansvarig Hjärtemånaden, Riksförbundet HjärtLung, 08-55 606 205 
Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03

Hjärtemånaden: 
Under Hjärtemånaden ordnar Riksförbundet HjärtLung och länsföreningarna paneldiskussioner om hjärtvården, lokalföreningarna informerar om hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och ett stillasittande liv.

Onsdag 17/2 kl. 18-20. Länsföreningen HjärtLung Stockholm. Hjärtsjukvården i Stockholm: är den jämlik? Paneldiskussion om hjärtsjukvården i Stockholm med landstingspolitiker och med ledande hjärtläkare i Stockholms läns landsting. Fri entré. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70.

Torsdag 25/2 Länsföreningen HjärtLung Norrbotten Kl. 13-19 Landstingshuset i Luleå. Utdelning av priset till Årets livräddare i Norrbotten. Föreläsningar om hjärtsvikt och förmaksflimmer. Diskussion om hjärtsjukvården med Läkarförbundet och Vårdförbundet m.m.

Hemsida för Hjärtemånaden med fler aktiviteter: www.hjartemanaden.se

Om Ljuset På 
Kampanjen sätter ljuset på folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL och visar på vikten av att få diagnos och korrekt behandling. Kampanjarbetet kommer att pågå till februari 2017 och är ett resultat av medlemmarnas krav på en bättre och mer jämlik hjärt- och lungsjukvård. De nationella kvalitetsregistren RiksSvikt, Auricula och Luftvägsregistret är samarbetspartners i kampanjarbetet. www.ljusetpa.se 

Känn pulsen 
Under Hjärtemånaden lanseras kampanjen Kännpulsen för att sprida kunskap om hur man själv kan känna om man har en oregelbunden puls. Oregelbunden puls kan vara ett tecken på förmaksflimmer. Diagnosen förmaksflimmer ställs genom EKG. Om pulsen ofta är oregelbunden bör man kontakta vården för kontroll. 
  

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Hjärtsjukvård – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattninghttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-5

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs