2005-05-20 12:24Pressmeddelande

Rökstoppet - det bästa Morgan Johansson gjort för rökarna

FR, MAJ 20, 2005 14:17 CET

Talare & Program: ? Ronny Weylandt, generalsekreterare Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, berättar kort om förbundets arbete och framför sitt tack för rökstoppet till Morgan Johansson ? Morgan Johansson, Folkhälsominister, berättar om unika politiska beslutet ? Hans Gilljam, överläkare Centrum för Folkhälsa, en av landets ledande tobaksexperter, berättar om konsekvenser av rökstoppet för folkhälsan ? Inger Kahlin, KOL-patient, om hur livet nu kan innehålla fler roliga restaurangbesök ? Samhällsdebattör om rökstoppet ur bredare perspektiv ? Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund överlämnar en uppmaning till Stockholms Stad att sköta tillsynen av beslutet 

När & Var: Onsdag 1 juni klockan 10:00-11:30 Hard Rock Café, Sveavägen 75, Stockholm På plats finns kaffe och smörgås. 

Välkomna till ett rökfritt Hard Rock Café! Antalet platser är begränsat. Anmälan görs till: ulrika.juto@hjart-lung.se För mer information kontakta Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Kicki Fjellström: 0736 336 205 / 08 556 062 05 Ulrika Juto: 0736 336 203 / 08 556 062 14 

Pressträffen arrangeras i samarbete med Hard Rock Café och med stöd av AstraZeneca Sverige.


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs