2013-09-18 13:13Pressmeddelande

Riksförbundet HjärtLung välkomnar regeringens satsning på en strategi för kroniska sjukdomar

– Det viktigaste är att vi får en fungerande vårdkedja med diagnos, behandling och uppföljning. När det gäller lungsjuka vill vi se en satsning på kol-team och astma- och kol-mottagningar i primärvården där patienterna får komma direkt till specialister. Det behövs också en satsning på att få sjukvården för människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom att fungera jämnt över hela året. I dag ska du helst inte bli sjuk på sommaren för då kan du få vänta till hösten på din rehabilitering, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung välkomnar regeringens särskilda fokusering på de kroniskt sjuka. Totalt handlar det om 450 miljoner kronor som satsas under fyra år. Målsättningen är att skapa jämlik vård, att involvera patienterna­ mer och att skapa bättre vård­kedjor.

– Vården måste se hela människan och inte dela upp patienterna i stycken och bitar. Alltför ofta händer det att patienter som fått sin diagnos och sina mediciner inte följs upp. Patienterna får inte information om rehabilitering och stödåtgärder och träffar inte läkare annat än i akuta situationer. Därför behövs det en satsning på hela rehabiliteringskedjan. När det gäller lungsjuka vill vi se en satsning på astma- och kol-mottagningar i primärvården där patienterna får komma direkt till specialister. I slutenvården ser vi exempel på KOL-team som förbättrar vården, minskar antalet återinläggningar, ökar livskvaliteten för patienten och minskar kostnaden för vården, säger Inger Ros.

För mer information:

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. 073-914 51 24

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 41 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs