2022-08-31 05:00Pressmeddelande

Riksförbundet HjärtLung oroas över brister i särskilda boende SÄBO

En av fem står på olämplig medicin och fyra av tio saknar dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal, det visar en granskning som IVO genomfört bland kommunernas särskilda boende, SÄBO.

- Vi i Riksförbundet HjärtLung ser allvarligt på IVO:s rapport. Många av dem som idag bor i SÄBO har långvariga komplexa kroniska sjukdomstillstånd som kräver att det finns god och nära medicinsk kunskap. Det handlar om våra äldsta, sjukaste och sköraste och ett stort antal av dem har någon form av hjärt-, kärl- och lungproblematik som behöver goda förutsättningar för såväl medicinsk behandling, omvårdnad som habiliterande insatser. Alla dessa frågor är helt centrala för att man som boende på ett SÄBO ska garanteras en hög patientsäkerhet och känna sig trygg, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

I förra veckan presenterade IVO ett delresultat från myndighetens nationella tillsyn avseende medicinsk vård och behandling vid särskilda boende (SÄBO). Vid tillsynen, som påbörjades under 2021, har IVO granskat 53 845 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från merparten av kommunalt drivna SÄBO, totalt 1985 boenden i 283 kommuner.

IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter på SÄBO främst inom följande områden: vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

Bland annat konstaterar IVO följande:
• var femte patient stod på olämpliga läkemedel.
• cirka hälften av patienterna saknade en läkemedelsgenomgång
• 40 procent av patienterna saknat dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal
• det saknas ett dokumenterat brytpunktssamtal för 75 procent av de patienter som avlidit.

- Från Riksförbundet HjärtLungs sida ser vi också med stor oro på att bemanningen av medicinsk och paramedicinsk kompetens inom SÄBO inte är tillräcklig för att tidigt kunna upptäcka förändringar i ett kroniskt tillstånd. Samverkan mellan den regionala och den kommunala vården vid SÄBO måste tryggas och förbättras. För det behövs flera insatser. Ersättningsmodellerna i regionerna behöver samverka bättre kring de boende, det behövs fler utbildningsinsatser för personalen samt troligen en förbättrad bemanning på många SÄBO, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Kontakt:

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, telefon: 070- 517 32 86

Läs mer:

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson