2019-10-31 13:38Pressmeddelande

Riksförbundet HjärtLung öppnar Lungmånaden 2019 – se personen i patienten

Tre av tio får ofta upprepa sin sjukdomshistoria och hälften av patienterna tycker inte att vården tar tillvara deras kunskaper och erfarenheter. Under Lungmånaden riktar Riksförbundet HjärtLung ljuset på behovet av en personcentrerad vård där patientens egna drivkrafter och förmågor tas tillvara.

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till lungmånaden. Runt om i landet arrangerar våra föreningar föredrag och träffar där man riktar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering.

Liksom föregående år är temat för lungmånaden personcentrerad vård. Ja, känner vi oss tyvärr tvungna att tjata. Orsaken är att vi ser hur många av våra medlemmar med kronisk eller långvarig sjukdom inte blir sedda. 

- Personcentrerad vård handlar om att se personen i patienten. Att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling. Inte minst när det gäller en av Sveriges stora folksjukdomar KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, finns mycket att vinna på en mer personcentrerad vård, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Forskning visar att ökad trygghet och kunskap samt kortare vårdtider är några positiva effekter av en vård som sker i partnerskap mellan patient och vårdgivare. 

- Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både försämringar i hälsotillståndet och sjukhusvistelser för KOL-patienter. Tillsammans med vården och med stöd av Socialstyrelsen har vi tagit fram utbildningsprogrammet Aktiv med KOL som är fritt för vården att använda, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. 
 
Lungmånaden 2019

Riksförbundet HjärtLungs Lungmånad pågår i november. Många av våra föreningar ordnar aktiviteter i sina lokaler och även i samarbete med Apoteket AB, Apoteket Kronan och Kronans apotek. 
Under Lungmånaden infaller Världskoldagen, den 20 november, då vi uppmärksammar lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 

 
 
Fakta om KOL:  
KOL leder till försämrad andningsförmåga, andnöd, svår och långvarig hosta. Rökning är den ledande riskfaktorn, andra är exponering för luftvägsirriterande ämne. KOL diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. Runt om i Sverige lever uppskattningsvis 500 000 – 700 000 personer med sjukdomen, men bara cirka var femte har fått en diagnos.
Aktiv med HjärtLung/KOL 
Aktiv med KOL är en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet som Riksförbundet HjärtLung tagit fram med stöd av Socialstyrelsen. Utbildningen är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med KOL samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor. Patientutbildningen handleds av fysioterapeut eller sjuksköterska. 
För mer information: 
Peter Edfelt, ansvarig Lungmånaden, Riksförbundet HjärtLung, 08-12 132 710 
Magnus Östnäs, pressansvarig Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 208


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs