2014-05-21 11:41Pressmeddelande

Riksförbundet Hjärtlung fyller 75 år!

ON, MAJ 21, 2014 13:31 CET

Det firas med en Forskningsdag med några av Sveriges ledande forskare, fredagen den 23 maj, under Riksförbundet Hjärtlungs extrakongress på Quality Hotel Winn i Haninge.

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Under dessa 75 år har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att de lungsjuka och de hjärtsjuka ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet bor. 

Några tidiga årtal: 
1901  Invigs sanatoriet Österåsen utanför Sollefteå. För att få en dräglig situation bildade patienterna kamratgrupper och efterhand utvecklades lokala föreningar. 
1938 Det första numret ges ut av medlemstidningen Status - Organ för de lungsjukas eftervårdskommitté. 
1939 I juli bildades - DE LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND, av tuberkulospatienter. 
1943  Presenterar förbundet sin första stora undersökning om lungsjukas levnadsförhållanden. Den visade på stora problem, som utanförskap och dålig ekonomi, för de lungsjuka.

I dag har Riksförbundet 40 000 medlemmar i 156 föreningar som oförtrutet bildar opinion, genomför motionsaktiviteter, stöder forskning, informerar och erbjuder social gemenskap och stöd.

Riksförbundet Hjärtlung har en forskningsfond som framförallt stöder patientnära forskning. Läs mer om den och om vår forskning på hjart-lung.se/forskning

Vad: Forskningsdag med Roland Carlsson, Margareta Emtner, Hans Gilljam, Gunnar Johansson och Gunilla Burell påQuality Hotel Winn i Haninge 
När: Fredag den 23 maj . Forskningsdagen startar klockan 9 och avslutas klockan 12.

Press anmäler sig till Magnus Östnäs , Riksförbundet HjärtLung. 08-556 06 208, magnus.ostnas@hjart-lung.se

Om Forskningsdagen:

Efter en kort introduktion kommer de fem forskarna - som representerar forskningsområden hjärta, lunga, tobak, kost och stress - att föreläsa om sitt område i 20 minuter var inför samtliga deltagare. Därefter fem längre seminarier under rubriken. ”Samtal med forskarna”.

Kort presentation av forskarna:

Hjärta – Roland Carlsson, Överläkare, MD 
Föreläsning: ” Rapporterar om nya studier som belyser modern behandling av hjärtsjukdomar samt riskfaktorer”.

Lung - Margareta Emtner, sjukgymnast, docent vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset 
Föreläsning: ” Innehållet i föredraget kommer att beröra fysisk aktivitet och träning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ansträngningsutlösta andningsbesvär hos ungdomar och dysfunktionella andningsproblem hos personer utan lungsjukdom”.

  Tobak – Hans Gilljam, professor emeritus, Karolinska Institutet 
Föreläsning: ” Föreläsningen handlar om tobaksepidemin och dess följder, tobaksindustrins och makthavares ansvar, rökavvänjning och om Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025”.

  Kost – Gunnar Johansson, professor i hälsovetenskap 
Föreläsning: Matordning på Recept (MoR) - ett sätt att tala om mat 
”Våra matvanor kan för många vara ett svårt och känsligt ämne att diskutera. En del människor tyngs av ett dåligt samvete över att det man vet och det man gör inte stämmer överens. Detta kan gälla såväl patienter som vårdpersonal. Därför är det viktigt att finna verktyg som underlättar en diskussion om matvanor och gör att diskussionen blir positiv, konkret, angelägen och tar upp det som är väsentligt såväl ur patientens perspektiv som ur ett hälsoperspektiv. Matordning på Recept (MoR) kan utgöra ett sådant redskap och kan innebära att en ny arbetsmetod utvecklas för att förbättra kostvanorna”.

  Stress - Gunilla Burell, fil dr i psykologi, forskare vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet 
Föreläsning: ” Min presentation kommer att handla om det aktuella läget för stress och depression som riskfaktorer för kranskärlssjukdom. Jag kommer också att beskriva några typer av behandlingar inriktade mot stress och depression, vad man i nuläget vet om effekter, och hur det kan påverka riktlinjer för hjärtvården”.

För en längre presentation av forskarna: 

Forskningsdagen 
http://www.hjart-lung.se/event.asp?nodeid=151106 

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs