2015-10-29 10:20Pressmeddelande

Rättstavning kan rädda hjärtat

TI, SEP 29, 2015 00:10 CET

Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor bakom hjärtinfarkt. Riksförbundet HjärtLung tar nu ett par steg på vägen för ökad hjärthälsa med Stava rätt – filmen om hur du kommer igång med stavgång.

 

Livsstilsfaktorer som rökning, fysisk inaktivitet, högt blodtryck, stress och höga blodfetter ligger bakom upp till 90 procent av alla hjärtinfarkter.

Även om du drabbats av hjärtinfarkt kan du göra mycket för att minska risken att drabbas av en ny infarkt.

Fysisk aktivitet leder till bättre livskvalitet, mindre sömnstörningar, lägre blodtryck och minskar risken för återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom.

Ett sätt att komma igång är att köpa ett par gångstavar, se filmen Stava rätt som visar dig rätt teknik vid stavgång och ta ett steg mot bättre hjärthälsa.

Börja redan i dag på Världshjärtdagen 2015. Börja stava rätt!

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs