2009-11-11 10:13Pressmeddelande

Pressinbjudan: Ny rapport kräver krafttag kring KOL

ON, NOV 11, 2009 11:30 CET


Inför VärldsKOLdagen: Ny rapport kräver krafttag kring KOL 

Vi har tagit fram en omfattande rapport om den komplexa sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Mer kunskap är nyckeln till förändring. Svensk KOL-vården måste bli mer effektiv. 

KOL är vardag för över en halv miljon människor i Sverige. Men många av dem har inte fått diagnos, vilket är en absolut förutsättning för rätt stöd och behandling. Nya nationella riktlinjer och väl utvecklade astmaKOL-mottagningar gör att KOL-patienter tas om hand på ett strukturerat sätt på vissa håll i Sverige – men långtifrån överallt. Vi vill att en god KOL-vård ska bli vardag över hela landet och på alla nivåer i vården. Intensiva insatser för rökavvänjning är också nödvändiga. 

Pressinformation torsdagen den 12 november: En rapport om KOL – den glömda folksjukdomen 

När: Kl. 09.00 – 10.00 (frukost från 08.30) Var: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Hornsg. 172 

Medverkande: ? Berndt Nilsson, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund presenterar En rapport om KOL samt förbundets slutsatser och krav. ? Professor Kjell Larsson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet talar om KOL i Sverige samt kommenterar En rapport om KOL. 
? Överläkare Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på medicinmottagningen, Angereds Närsjukhus, Göteborg och ordförande för RiksKOL, berättar om det nationella kvalitetsregistret och vikten av en förbättrad KOL-vård. 

På plats finns även medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund med KOL som kan berätta om sina erfarenheter av att leva med sjukdomen. 

Rapporten är framtagen med stöd av AstraZeneca, Boehringer Ingelheim och Pfizer. 

VÄLKOMMEN! 

Vidare information Berndt Nilsson, ordförande Tel 073-633 62 17 berndt.nilsson@stockholm.hjart-lung.se 

Christina Fjellström, projektledare lungsjukvårdsfrågor Tel 08-545 157 73, 0707-55 20 45 christina.fjellstrom@stockholm.hjart-lung.se 

Lars Edborg, informationsansvarig Tel 08-55 606 201 lars.edborg@hjart-lung.se 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs