2009-11-02 10:14Pressmeddelande

Pressinbjudan Inför VärldsKOLdagen: Ny rapport kräver krafttag kring KOL

MÅ, NOV 02, 2009 11:30 CET

Vi har tagit fram en omfattande rapport om den komplexa sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Mer kunskap är nyckeln till förändring. Svensk KOL-vården måste bli mer effektiv.

Pressinformation torsdagen den 12 november: En rapport om KOL – den glömda folksjukdomen 

När: Kl. 09.00 – 10.00 (frukost från 08.30) Var: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Hornsg. 172 

Medverkande: • Berndt Nilsson, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund presenterar En rapport om KOL samt förbundets slutsatser och krav. • Professor Kjell Larsson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet talar om KOL i Sverige samt kommenterar En rapport om KOL. 
• Överläkare Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef på medicinmottagningen, Angereds Närsjukhus, Göteborg och ordförande för RiksKOL, berättar om det nationella kvalitetsregistret och vikten av en förbättrad KOL-vård. 

På plats finns även medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund med KOL som kan berätta om sina erfarenheter av att leva med sjukdomen. 

Anmälan senast 9 november till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Tel 08-55 606 200 eller e-post info@hjart-lung.se 

Rapporten är framtagen med stöd av AstraZeneca, Boehringer Ingelheim och Pfizer. 

VÄLKOMMEN! 

Vidare information Berndt Nilsson, ordförande Tel 073-633 62 17 berndt.nilsson@stockholm.hjart-lung.se 

Christina Fjellström, projektledare lungsjukvårdsfrågor Tel 08-545 157 73, 0707-55 20 45 christina.fjellstrom@stockholm.hjart-lung.se 

Lars Edborg, informationsansvarig Tel 08-55 606 201 lars.edborg@hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs