2018-06-25 13:11Pressmeddelande

Pressinbjudan: ”Det händer något i oss när vi blir sedda i vården”

Spelar det någon roll om läkaren ser dig i ögonen under ditt läkarbesök – hon ska ju ändå bara ställa diagnos eller skicka dig till provtagning? Och gör det något om hon inte hinner lyssna till all din oro och dina funderingar om sjukdomen – det viktiga är väl att du får rätt medicin?
 
Ja, säger vetenskapen. Att bli sedd i vården spelar stor roll för behandlingsresultat, vårdtider, välmående och egenvård. Därmed påverkar det också kostnaderna för samhället.
 
- Men vackra ord om personcentrerad vård räcker inte långt. Människor behöver känna, se och uppleva hur vården kan gestalta sig och därför har vi engagerat skådespelarna Joakim Sikberg och Mia Ternström som kommer att ge oss en bild av vad personcentrerad vård kan betyda, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.
 
Under Almedalsveckan presenterar förbundet Sedd eller förbisedd – två scener om personcentrerad vård. Det är en del i projektet ”Sedd i vården”, där Riksförbundet HjärtLung vill berätta om vården när den är som bäst. Hur vården kan bli effektivare för samhället. Hur det känns när du blir sedd. Och hur människor med kroniska sjukdomar ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.
 
Efteråt hålls ett seminarium om personcentrerad vård med följande paneldeltagare:
 
• Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
• Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
• Ida Björkman, RN, Ph.D, leg. sjuksköterska, Universitetslektor Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)
• Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna
• Peter Graf, VD TioHundra
• Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
 
Tid: Tisdag den 3 juli klockan 13:00 – 14:00
Plats: Skafferiet, Hälsodalen, S:t Hansplan 2
Varmt välkommen!
 
För mer information, var god kontakta:
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Pär Hommerberg, Riksförbundet HjärtLung, 08-55 606 203,  par.hommerberg@hjart-lung.se
 
Läs mer om Sedd i vården på https://www.hjart-lung.se/sedd-i-varden/
 
Om Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 150 lokalföreningar, 20 länsföreningar och 37 000 medlemmar. Läs mer på www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs