2010-03-15 09:29Pressmeddelande

Pressinbjudan

MÅ, MAR 15, 2010 11:45 CET


KOL i primärvården i Uppsala Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Uppsala har under ett par års tid drivit ett projekt i Uppsala och Enköping där personer som besökt vårdcentraler fått testa sin lungfunktion. Resultatet av detta projekt presenteras vid ett seminarium 16 mars med företrädare för politiken, medicinen och patienterna. KOL är en realitet för över en halv miljon människor i Sverige. Men, det är många som inte fått sin diagnos vilket är en absolut förutsättning för rätt stöd och behandling. Nationella riktlinjer och väl utvecklade astmaKOL-mottagningar gör att KOL-patienter skulle kunna tas om hand på ett strukturerat sätt .

Men så är det långtifrån överallt. Vi vill att en god KOL-vård ska bli vardag över hela landet och på alla nivåer i vården. Intensiva insatser för rökavvänjning är också nödvändiga. Seminarium tisdag 16 mars 2010 kl 13.00 -16.00, Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsg 23, Uppsala Ur programmet: Presentation av KOL-projektet i Uppsala, Allan Larsson ordförande Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Uppsala, Kicki Fjellström projektledare Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, Signe Svedberg Brandt sjuksköterska KOL en folksjukdom, Christer Janson, professor Institutionen för medicinska vetenskaper, lungmedicin och allergologi KOL-vården i Uppsala – ett politiskt perspektiv, Ismail Kamil (FP) ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Vivianne Macdisi (S) oppositionslandstingsråd Debatt – hur går vi vidare för att förbättra diagnostiseringen, vården och omhändertagandet av de KOL-sjuka? Moderator: Lars Höök Seminariet genomförs med stöd av AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline AB, och Pfizer AB. 

Välkommen! Vidare information Allan Larsson, ordförande Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Uppsala, 018-30 27 35, 070-471 22 47 allan.larsson@uppsala.hjart-lung.se 

Christina "Kicki" Fjellström, projektledare Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-633 62 05 christina.fjellstrom@hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs