2023-08-29 14:36Pressmeddelande

”Oroande att hjärtsvikt ökar bland unga – tidig upptäckt livsviktig”

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom och avgörande för hur hjärtsvikten utvecklas är att rätt behandling sätts in i ett tidigt skede. Oförklarlig andfåddhet och nytillkommen uttalat dålig kondition bör väcka misstankar och leda till vidare utredning. Forskning visar att det blivit vanligare att yngre personer drabbas.

- Det är oroande att hjärtsvikt ökar bland unga. Behovet av tidig upptäckt av hjärtsvikt är livsviktigt. Vården vid hjärtsjukdom har förbättrats under tiotals år, men nu ser vi också tydligt behovet av en nationell strategi för hjärtvården. Vi ser att hjärtvården är ojämlik över landet samtidigt som forskningen ökat möjligheten till att god behandling och diagnostik. Vi vet vidare att det förebyggande arbetet måste prioriteras, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

 

Fakta Hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet i kroppen. Det kan bero på att hjärtat är försvagat eller att det inte kan slappna av som det ska. Vanliga symtom vid hjärtsvikt är: 

  • Trötthet, mindre ork
  • Andfåddhet
  • Svullna anklar och ben 
  • Hjärtklappning
  • Svårigheter att sova plant
  • Behov av att gå upp och kissa nattetid.

Behandling av bakomliggande orsaker är viktigt. Läkemedel sätts in som avlastar hjärtat och sänker ett eventuellt högt blodtryck. I vissa fall behövs operationer, pacemaker eller en inopererad defibrillator. I svåra fall kan en hjärtpump eller transplantation bli aktuell. 

Läs mer om hjärtsvikt


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson