2013-06-07 13:16Pressmeddelande

Organdonation, kvinnohjärtan och en vård för patienten: Pressinbjudan Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 35:e kongress

Kvinnohjärtan, organdonation och en patientcentrerad vård – det är något av innehållet i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds seminarieprogram under förbundets 35:e kongress som hålls på Clarion hotel Stockholm den 10-12 juni. Välkommen att lyssna till bland andra Torbjörn Tännsjö, Kjell Larsson och Karin Schenk-Gustafsson .

Dags för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds 35:e kongress. Tre dagar med seminarier, föreläsningar och förhandlingar om våra frågor.

Under kongressen kan du bland annat höra Torbjörn Tännsjö , professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, som talar om etiska frågeställningar kring transplantation och organdonation och Karin Schenck-Gustafsson , professor i kardiologi vid Karolinska institutet, som håller seminarium om kvinnohjärtat och skillnader mellan kvinnors och mäns hjärthälsa.

Välkommen att delta på våra öppna seminarier och föreläsningar! Anmäl dig i registreringen. Detaljerat program finns på hjart-lung.se/kongress2013

Frågor? Kontakta Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03.

Seminarier och föreläsningar

Måndag den 10 juni. Lokal: Bankettsalen, Clarion Hotel Stockholm. 

Kl. 16 -16.45. En patientcentrerad vård. Fredrik Lennartsson, Myndigheten för vårdanalys, presenterar Myndigheten för vårdanalys och deras arbete med att följa upp och utvärdera vården ur ett patientperspektiv. Särskilt fokus på vad som krävs för att göra svensk hälso- och sjukvård patientcentrerad.

Kl. 17.45. Etik och organdonation. Torbjörn Tännsjö , professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, talar om etiska frågeställningar kring transplantation och organdonation.

Tisdag den 11 juni. Lokal: Bankettsalen, Clarion hotel. 
Kl. 13-14. KOL – Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson , professor i lungmedicin vid Karolinska institutet, håller seminarium om lungsjukdomen KOL, rökstopp och livsstilsförändringar.

Lokal C4. 
Kl. 13-15. Att hitta guldkornen. Camilla Ländin , konsult från medlemsutveckling.se, håller seminarium om hur man lockar fler medlemmar att engagera sig.

Kl. 14-15. Aktuellt om kvinnohjärtat. Karin Schenck-Gustafsson , professor i kardiologi vid Karolinska institutet håller ett seminarium om kvinnohjärtat, skillnader mellan kvinnors och mäns hjärthälsa och de senaste rönen inom forskningen.

Förbundsordförande Inger Ros inleder kongressen på måndag den 10 juni klockan 13. Våra ombud kommer under kongressen att lägga ut riktlinjerna för de kommande tre årens arbete samt välja in nya ledamöter i förbudsstyrelsen.

-         Trots att den akuta hjärtsjukvården blir allt bättre finns det mycket att göra för alla de tusentals människor som varje år insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Mer än 500 000 människor i Sverige har kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, men väldigt många har inte fått vare sig diagnos eller behandling. Det finns stora brister i omvårdnaden, framför allt när det gäller rehabiliteringen för dessa grupper, säger Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Läs vår debattartikel Låt inte tobaksbolagens profit gå före barns hälsa 
Göteborgs-Posten 2013-06-06

Presskontakt:

Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Christina Fjellström, t.f. förbundssekreterare, 073-633 62 05

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 41 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs