2007-09-28 09:18Pressmeddelande

Onödiga hjärtstopp mitt i livet!

FR, SEP 28, 2007 08:00 CET

Tre organisationer kraftsamlar mot Onödiga hjärtstopp mitt i livet! 


Svenska Hjärtläkarföreningen, Hjärt-Lungfonden och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund går nu samman för att förbättra svenskarnas hjärthälsa och motverka onödiga hjärtstopp mitt i livet. 

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Idag vet vi att 90 procent av alla hjärtinfarkter orsakas av riskfaktorer som tobaksbruk, dålig kost, stress och brist på fysisk aktivitet i kombination med biologiska faktorer. Dessa kan påverkas genom livsstilsförändringar. Vad vi däremot inte vet är varför så många människor dör i plötsligt hjärtstopp. Här behöver forskningen mer resurser – en viktig förutsättning för att säkra framtiden! 

I samband med Internationella hjärtdagen, söndagen den 30 september, genomförs föreläsningar med temat "Onödiga hjärtstopp mitt i livet". Nya svenska forskningsrön inom området presenteras och patienter som överlevt ett hjärtstopp berättar om sina upplevelser. 

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för både allmänhet och media. Programmet omfattar föreläsningar, filmvisning och paneldiskussion och pågår mellan 14.30-16.00 på följande platser: 

Malmö: MAS, Jubileumssalen Göteborg: Folkets Hus, Sal Asperö Växjö: Församlingshuset, Nygatan 6 Linköping: Konferenslokal Lagerbladet, Snickaregatan 22 Stockholm: City Conference Center, Musiksalen Umeå: HSO-lokalen, Storgatan 76 

Mejla gärna ulrika.juto@hjart-lung.se om du tänker delta. 

Kontaktperson Ulrika Juto, informatör Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tel. 08-55 606 208, mobil 073-633 62 03 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs