2013-12-02 13:49Pressmeddelande

Oacceptabla brister i hjärtsviktsvården

Drygt 200 000 svenskar beräknas ha hjärtsvikt. Trots att det finns bra behandling får inte patienterna den vård som finns att tillgå, visar ny forskning.

- Det är inte acceptabelt att så få får tillgång till specialistvård och att bara fem procent av de som skulle ha nytta av en hjärtsviktspacemaker får det, säger Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros.

I en studie som bygger på data från det svenska nationella hjärtsviktsregistret, RiksSvikt och som nyligen publicerades i Journal of the American College of Cardiology, slår forskarna larm om den bristande behandlingen av hjärtsvikt i den svenska vården.

Studien , som utförts i samarbete mellan Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset, visar att patienter med hjärtsvikt har ökad risk att dö i förtid till följd av sin sjukdom, snarare än på grund av exempelvis hög ålder.

Enligt forskarna talar det för att bättre användning av mer avancerad behandling skulle kunna öka överlevnaden hos alla i den här patientgruppen. Man har också tagit fram en checklista för vilka som skulle behöva specialistvård. 

De viktigaste behandlingsmetoderna för hjärtsviktspatienter är läkemedel, pacemaker som kan kombineras med defibrillator för hjärtsvikt, konstgjord hjärtpump och hjärttransplantation.

Studien visar att färre än fem procent av patienterna med hjärtsvikt har tillgång till avancerad hjärtsviktspacemaker och ännu färre får hjärtpump eller hjärttransplantation.

Hälften av hjärtsviktspatienterna behandlas enbart i primärvården och får inte bedömning av en hjärtsviktsspecialist.

- När regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting nu ska ta fram en strategi för att förbättra vården för människor med kroniska sjukdomar så är vården av människor med hjärtsvikt definitivt ett av de stora områdena som behöver förbättras. Det här har vi sett sedan tidigare och om forskarna nu också slår larm att det behövs fler vårdplatser och mottagningsresurser inom specialistvården så är det dags att se till att det också blir så, säger Inger Ros.

 

Fakta: Symtom på hjärtsvikt

De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, andfåddhet vid vila eller ansträngning och bensvullnad. 

Vid akut hjärtsvikt är symtomen mer dramatiska. Patienten reagerar med t ex flera kg viktuppgång på några dagar eller kraftig andnöd, rosslande andning, kallsvett, hjärtklappning, ångest, hosta och blå läppar. 

Men symtomen är inte alltid typiska och kan vara svårtolkade. 
 Symtom, liknade de vid hjärtsvikt, kan förekomma vid många sjukdomstillstånd som t ex vid olika lungsjukdomar, övervikt och sömnapné.

Hjartsviktsbroschyr - Att leva med hjärtsvikt - information till patienter och anhöriga

Mer om hjärtsvikt

Läs vårt debattinlägg i GöteborgsPosten: Dags att följa upp kömiljarden med en kronikermiljard

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 161 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs