2012-09-13 13:38Pressmeddelande

Nytt grepp krävs i hjärtvården

Få sjukhus lyckas att få bukt med hjärtpatienternas risk för ett nytt återinsjuknande. Det visar Swedehearts nya kvalitetsindex över vårdkedjan vid hjärtinfarkt.

-        Här finns mycket arbete att göra. Inte minst att nå fram med informationen till patienterna att livsstilsförändringar är minst lika viktiga som läkemedel, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Ett år efter hjärtinfarkten deltar knappt 40 procent av hjärtinfarktpatienterna i fysiska träningsprogram och 44 procent av de rökande patienterna har inte slutat, det visar kvalitetsregistret Swedehearts nya index som ska spegla hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till eftervården.

Få sjukhus når upp till målet för de fyra viktigaste riskfaktorerna för att slippa drabbas av en ny hjärtinfarkt: rökstopp, fysisk träning, LDL-kolesterol och blodtryck.

-         En förklaring är det vi sett i vår egen studie av kranskärlsbehandlade där majoriteten tror att de inte kan påverka sin sjukdom med livsstilsförändringar, säger Inger Ros, förbundsordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Forskningsstudien SPICI, som presenterades vid den Europeiska hjärtkongressen ESC i München i augusti, visar också att majoriteten av de kranskärlsbehandlade patienter uppfattar informationen från vården att de är friska.

Hälften tror att orsaken bakom kranskärlssjukdomen är ärftlig.

-         80 procent av alla kranskärlssjukdomar är livsstilsrelaterade, men har inte patienten kunskapen om hur man förändrar sin livsstil så är det svårt att göra någonting åt den. Patienterna behöver få verktyg till att lyckas med att förändra ett invant beteende. Här står vården inför en stor utmaning som kan ge mycket stora effekter om den lyckas, säger Inger Ros.

För mer information:

Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24

Pelle Johansson, projektledare SPICI, 08-556 06 206

Om Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs