2014-12-22 12:26Pressmeddelande

Nya riktlinjer får inte bli gammal skåpmat

MÅ, DEC 22, 2014 09:18 CET

I slutet av november presenterade Socialstyrelsen ett förslag till nya nationella riktlinjer för astma och KOL.Landstingspolitiker måste nu ta sitt ansvar och visa att de tar de nya riktlinjerna på allvar. Det menar Riksförbundet HjärtLung tillsammans med Astma- och Allergiförbundet i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle idag.

Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet pekar på vikten av att landstingspolitiker måste se till att ta de nya riktlinjerna på allvar och presenterar fem förslag för att implementeringen ska bli lyckad: 
1. Se till att prioritera människor med kronisk sjukdom. 
2. Upprätta en genomförandeplan för hur implementeringen ska gå till. 
3. Inför en permanent funktion för uppdatering, uppföljning och utvärdering av riktlinjerna. 
4. Ställ krav på att patienter ska registreras i Luftvägsregistret. 
5. Ta vara på goda exempel - 21 landsting med olika förutsättningar innebär att samverkan också måste gälla politiker.

- Eftersom nationella riktlinjer inte är bindande behöver landstingspolitiker säkerställa att de verkligen kommer patienter tillgodo. Det gjorde man inte på ett tillfredsställande sätt efter 2004. Nu har man en ny chans att göra skillnad för människor med kronisk sjukdom, det är dags att ta den, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. 

Riktlinjerna, som uppdaterats för första gången sedan 2004, berör 1,5 miljoner svenskar med astma eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och är vägledning för beslutsfattare kombinerat med tydliga behandlingsrekommendationer för den medicinska professionen. 

- Vi är försiktigt positiva till de nya riktlinjerna som har ett tydligt fokus på patientutbildning, tidig diagnos, fler återbesök och vikten av motion och stöd till egenvård. Nu hoppas vi på att vården får möjlighet att leverera faktiska resultat och att riktlinjerna inte blir gammal skåpmat, säger Inger Ros.

Länk till debattartikeln: 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-inte-nationella-riktlinjer-bli-till-viskningsleken-12810

Länk till nya riktlinjer astma/KOL från Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/nationella-riktlinjer-astma-kol 

Fakta om KOL: 
• KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder ofta till infektioner i lungorna. 
• Rökning är orsaken för en överväldigande majoritet av patienterna, men exponering av skadliga partiklar kan också bidra till utveckling av sjukdomen. Det finns även ärftlighet bakom. 
• Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, ofta andnöd och svår och långvarig hosta. 
• KOL kan bromsas genom rökstopp. 
• KOL kan endast diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. 
• Närmare 3000 personer dör av KOL varje år, elva gånger fler än i trafiken (källa: ”Trafiksäkerheten i Sverige”, Transportstyrelsen). 

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs