2018-09-06 07:44Pressmeddelande

Ny undersökning: Patienternas kunskap tas inte till vara i vården

 
Hälften av patienterna tycker inte att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom. Det visar en ny undersökning bland Riksförbundet HjärtLungs medlemmar.
 
Nio av tio medlemmar säger att det är viktigt att den jag möter i vården har personlig kunskap om mig som patient. Samtidigt tycker endast hälften av medlemmarna att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom. Det visar en ny undersökning bland 9 000 av Riksförbundet HjärtLungs 37 000 medlemmar, genomförd av undersökningsföretaget Mistat. 
 
Undersökningen visar även att var tredje person fick upprepa sin sjukdomshistoria vid kontakt med vården, och endast fyra av tio anser att vårdens rutiner för uppföljning och tillsyn är tillräckliga för att garantera patientsäkerheten. 
 
- Det här är bilden av en sjukvård som inte tar vara på patienternas kunskap och erfarenheter fullt ut. Vår uppfattning är att vägen mot en mer kostnadseffektiv, inkluderande och trygg vård går genom personcentrerad vård. Personcentrerad vård är ett strukturerat sätt att arbeta så att vården ser personen i patienten, människan bakom diagnosen, och tar tillvara hennes eller hans erfarenheter, upplevelse och kompetens. Det ökar motivationen till egenvård, något som är extra viktig vid många kroniska sjukdomar som kräver långsiktigt engagemang, säger Inger Ros förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.
 

Fakta om undersökningen Medlemmarna om vården
Undersökningen skickades ut till 9 317 medlemmar. 3 525 medlemmar svarade. 
I undersökningen ställdes riktade påståenden som: 
”Det är viktigt för mig att ha en fast vårdkontakt.” 
Medlemmarna har sedan fått bedöma i vilken grad påståendet stämmer överens med deras uppfattning. Har man svarat alternativ 4 eller 5 bedömer vi att den svarande instämmer i påståendet. 
 
Sedd i vården
På vår hemsida seddivarden.se kan du läsa mer om personcentrerad vård och om vår intressepolitiska plattform.
 
Kontakt
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03
 
Om Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 150 lokalföreningar, 20 länsföreningar och 37 000 medlemmar över hela landet. Läs gärna mer på www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs