2007-11-14 10:17Pressmeddelande

Ny undersökning om KOL-vården i Uppsala och Enköping

ON, NOV 14, 2007 07:00 CET

Pressmeddelande 2007-11-14 

Ny undersökning om KOL-vården i Uppsala och Enköping I samband med KOL-dagen den 14 november inleder Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ett screeningprojekt för att ta reda på hur vården för patienter med lungsjukdomen KOL fungerar i Uppsala och Enköpings kommuner. 

Riksförbundet genomför i samarbete med länsföreningen och lokalföreningarna i området en enkätundersökning för att ta reda på om rökare erbjuds lungfunktionstest, så kallad spirometri, samt i vilken utsträckning vården erbjuder rökare hjälp att sluta röka. Utgångspunkten för projektet är riksförbundets Tiopunktsprogram kring folksjukdomen KOL. 

När enkäten är klar kommer Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund att erbjuda utbildning i spirometri och stöd till mottagningarna i deras arbete med att hjälpa patienterna att sluta röka. - Målet är att alla rökare över 40 år som besöker sjukvården ska erbjudas spirometri och att alla personer med KOL ska erbjudas rökavvänjningsstöd när projektet avslutas, säger Allan Larsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Uppsala län. 

Projektet är tvåårigt och genomförs med stöd från läkemedelsföretagen Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline och Pfizer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Allan Larsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Uppsala län, tel. 018-302735, mobil 070-4712247. 

Christina Fjellström, projektledare, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel. 08-55 606 205, mobil 073-633 62 05. 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs