2005-11-14 13:12Pressmeddelande

Ny TEMO: Varannan 80-talist som röker vet inte att rökning orsakar den dödliga sjukdomen KOL

MÅ, NOV 14, 2005 09:53 CET


Inför KOL-dagen den 16 november 2005: Ny TEMO: Varannan 80-talist som röker vet inte att rökning orsakar den dödliga sjukdomen KOL KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en folksjukdom som mellan 400 000-700 000 svenskar är drabbade av . Sjukdomen orsakas i princip uteslutande av rökning. Varannan 80-talist som röker vet inte vad KOL är. Sex av tio 80-talister vet inte heller att de genom fortsatt rökning utsätter sig för en stor risk att drabbas. Detta visar en färsk Temo-undersökning. 

- Antalet KOL-sjuka förväntas stiga rejält och år 2020 beräknas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Det är alarmerande att så få känner till denna alvarliga sjukdom som rökningen vållar, säger Berndt Nilsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. KOL är idag den fjärde vanligaste orsaken till för tidig död. Närmare 50 % av alla som röker får KOL. Bland andra vanliga dödsorsaker så som hjärtkärlsjukdom och cancer ser man i dag en avtagande ökningstakt. För KOL ser man att antalet som insjuknar bara ökar och ökar.

Få söker hjälp 3 av 10 rökare i undersökningen har under det senaste året upplevt segdragna förkylningar, kronisk trötthet eller onormalt kraftig andfåddhet vid ansträngning – vilket är tydliga symptom vid KOL. Trots detta avstår två av tre 40-talister och fyra av fem 80-talister som röker och upplevt symptom från att söka läkarhjälp. - Många drabbade lever ofta ovetande om att de har sjukdomen. Troligen på grund av okunskap kring symptom, kanske även på grund av rädsla för sanningar som de kan möta i vården. Lungkapaciteten försvagas kontinuerligt så länge man röker. Det är oerhört viktigt att få tidig diagnos så att sjukdomsförloppet kan bromsas och man slipper antingen kvävas till döds eller andas med en syrgasmask, säger Berndt Nilsson. 


Forskning visar att 80 % av alla med KOL är ovetande om att de har sjukdomen . Detta kan tolkas som att det finns ett stort mörkertal. Undersökningen i korthet: ? Varannan rökare född på 80 talet vet inte vilka som drabbas av eller vad man som individ kan göra för att undvika KOL. Bland rökande 40-talister är medvetenheten om KOL något högre. ? Bland rökande 40-talister och 80-talister som anger att de känner till hur man kan undvika KOL tror 4 av 10 felaktigt att man kan undvika KOL genom att motionera. 
? 7 av 10 80-talister som röker tror antingen att KOL och astma är samma sak eller är så är de osäkra på detta. ? 5 av 10 rökare födda på 80-talet tror felaktigt att, eller är osäkra på om, KOL är en ärftlig sjukdom. ? Mindre än hälften av alla som ingick i undersökningen känner till symptom som KOL ger i sent skede så som depression, avmagring, urkalkning av skelett, ångest och hjärtsvikt. 

Om undersökningen: På uppdrag av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund frågade TEMO i oktober 2005 svenskar i åldrarna 18-29 år och 50-65 år, rökare och icke-rökare, om deras kännedom om sjukdomen KOL. På grund av sjukdomens allvar tillfrågades endast personer som fyllt 18 år i den yngre gruppen. 1 064 personer deltog genom TEMOs webbpanel. Undersökningen genomfördes i samarbete med AstraZeneca Sverige AB. 
Bifogat pressmeddelande finns faktarutor som illustrerar vad sjukdomen KOL är. Dessa illustrationer är fria för användning. 

För mer information kontakta: Christina Fjellström, Hjärt- Lungsjukas Riksförbund tfn 08-55 606 205, mobil 073-633 62 05, christina.fjellstrom@hjart-lung.se Ann-Christine Berg, pressansvarig andningsvägar, AstraZeneca Sverige tfn 08-553 231 29, mobil 0733-35 14 30, ann-christine.berg@astrazeneca.com David Ahlin, Temo AB, tfn 08-522 330 16, david.ahlin@temo.se www.hjart-lung.se www.levamedkol.se (Lundbäck B et al. Not 15 but 50% of smokers develop COPD? – Report from the obstructive lung disease in northern Sweden studies. Respir Med 2003; 97:115–22.) I studien inkluderades 80-talister som fyllt 18 år eller mer. Dvs 18-25 år. Gulsvik A. The global burden and impact of chronic obstructive pulmonary disease. Monaldi Arch Chest Dis 2001;56:261–4. 
Murray CJ, Lopez AD. Alternative projection of mortality by cause 1990-2020: global burden of disease study. Lancet 1997; 349:1498-1504. 
Lindberg A et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease according to BTS, ERS, GOLD and ATS Criteria in Relation to Doctors Diagnosis, Symptoms, Age, Gender, and Smoking Habits. Respiration 2005; 72:471-479 1


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs