2007-05-23 11:46Pressmeddelande

Ny studie om hjärthälsa och livsstil i Västerbotten

ON, MAJ 23, 2007 07:30 CET

2007-05-23 

Ny studie om hjärthälsa och livsstil i Västerbotten En nyligen publicerad studie, Interheart, visar att 90 procent av alla hjärtinfarkter kan förklaras av livsstilsfaktorer som rökning, dålig kost, brist på fysisk aktivitet, stress kombinerade med biologiska faktorer. Slutsatsen är att nästan alla hjärtinfarkt borde kunna förebyggas genom livsstilsförändringar. 

I Västerbotten och Västernorrland inleds nu ett forskningsprojekt, 3S-studien (Sekundärprevention, Sollefteå, Skellefteå) för att undersöka om långsiktigt deltagande i strukturerade gruppaktiviteter i Hjärt- och Lungsjukas förening kan ge mätbara medicinska effekter på patienter som avslutat sin rehabilitering på sjukhus. 

Omkring 50 patienter på varje ort som deltar i gruppaktiviteter kring motion, stresshantering, gruppsamtal och rökavvänjning inom ramen för den så kallade Hjärt & Lungskolan kommer att jämföras med olika grupper av patienter som inte väljer att delta i dessa organiserade livsstilsgrupper. Studien är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. 

Information om projektet samt möjlighet att träffa representanter från föreningen, sjukhuset och riksförbundet kommer att ges vid en presskonferens: 

Tid: Onsdagen den 23 maj kl. 10.00-10.30 Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 55 

Meddela gärna om du kommer på presskonferensen via mejl: ulrika.juto@hjart-lung.se 

Kontaktpersoner: Pelle Johansson, projektledare, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel. 08-55 606 206 Ulrika Juto, informatör, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, tel. 08-55 606 208, 073-633 62 03. 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs