2010-06-09 08:25Pressmeddelande

Ny ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

ON, JUN 09, 2010 16:11 CET

 

2010-06-09 

Ny ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Idag valde kongressen Inger Ros till ny förbundsordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Det är första gången i förbundets 71-åriga historia som en kvinna utsetts till detta förtroendeuppdrag. 
- Jag är glad åt det stora stödet och ser med stor förväntan fram emot detta hedersuppdrag. Det finns mycket att arbeta vidare med för att förbättra villkoren för de hjärt- och lungsjuka. Inger Ros är sjukvårdspolitiker (S) i Stockholm och har sedan 1995 arbetat med politik på heltid. Hon är utbildad till sekreterare med anställningar ibland annat NJA, Lantarbetarförbundet, ABF och Socialdemokraterna. 
Förutom att Inger Ros i många år har arbetat politiskt med sjukvårdfrågor har hon personlig erfarenhet av hjärtsjukdom. Inger Ros är 58 år och bosatt i Tumba söder om Stockholm. 

För ytterligare information, kontakta Inger Ros, förbundsordförande, mobil 073-914 51 24 Lars Edborg, pressansvarig, mobil 073-633 62 08


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs