2018-11-01 13:51Pressmeddelande

Nu börjar Lungmånaden 2018

"Se personen i patienten” är temat för Riksförbundet HjärtLungs Lungmånad som pågår i november. Genom en personcentrerad vård engageras patientens egna drivkrafter och förmågor. Ökad trygghet och kunskap samt kortare vårdtider är några positiva effekter av en vård som sker i partnerskap mellan patient och vårdgivare. 

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. HjärtLungs lokalföreningar arrangerar föredrag och träffar under hela Lungmånaden. 

I år är temat för lungmånaden personcentrerad vård. Personcentrerad vård handlar om att se personen i patienten. Att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling. Inte minst när det gäller en av Sveriges stora folksjukdomar KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 

- Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både antalet försämringstillfällen och sjukhusvistelser för KOL-patienter. Därför har vi tillsammans med vården och med stöd av Socialstyrelsen tagit fram ett utbildningsprogram som är fritt för vården att använda, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. 

Den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Lungmånaden 2018 
"Se personen i patienten” är temat för Riksförbundet HjärtLungs Lungmånad som pågår i november. Många av våra föreningar ordnar aktiviteter i sina lokaler och även i samarbete med Apoteket AB, Apoteket Kronan och Kronans apotek. 

Under Lungmånaden infaller Världskoldagen, den 21 november, då vi uppmärksammar lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. 

Fakta om KOL:  
KOL leder till försämrad andningsförmåga, andnöd, svår och långvarig hosta. Rökning är den ledande riskfaktorn, andra är exponering för luftvägsirriterande ämne. KOL diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri.  
Läs mer om KOL 

Aktiv med HjärtLung/KOL 
Aktiv med KOL är en patientutbildning med fokus på egenvård och livskvalitet som Riksförbundet HjärtLung tagit fram med stöd av Socialstyrelsen. Utbildningen är ett verktyg för vården och syftet är att erbjuda personer med KOL samma möjligheter till kunskap oavsett var i landet man bor. Patientutbildningen handleds av fysioterapeut eller sjuksköterska. 
Läs mer om Aktiv med KOL 

För mer information: 
Peter Edfelt, lungansvarig Riksförbundet HjärtLung08-12 132 710 
Magnus Östnäs, pressansvarig Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 208 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs