2014-11-18 12:34Pressmeddelande

November blir Lungmånaden

TI, NOV 18, 2014 15:58 CET

Riksförbundet HjärtLung har i sju framgångsrika år drivit Hjärtemånaden i februari. Nu är det dags för Lungmånaden. Förbundet har utropat november månad till Lungmånaden. Temat för årets månad är KOL.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är någonting så märkligt som en okänd folksjukdom. Sjukdomen har ett stort mörkertal, färre än 20 procent av de 700 000 svenskar som beräknas ha KOL har fått diagnos. 

I Sverige dör årligen närmare 3 000 personer i sviterna av KOL. Rökning är orsaken för en överväldigande majoritet av patienterna, men luftvägsirriterande exponering av skadliga partiklar kan sannolikt också bidra till utveckling av sjukdomen.

KOL angriper långsamt luftvägar och lungor. En trappa blir ett berg att bestiga, en promenad blir ett maratonlopp. Sjukdomen påverkar även andra organ som hjärtat, muskler och skelett. De svårast sjuka behöver behandling med syrgas dygnet runt. Till skillnad från de flesta sjukdomar ökar dödstalen kraftigt för KOL. 

KOL kan endast diagnostiseras genom att patienten får göra ett utandningsprov, en så kallad spirometri på vårdcentralen. 

- Lungmånaden är en viktig del i att öka kunskapen hos befolkningen. KOL kommer att vara den tredje största folksjukdomen i världen år 2020, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. 

I samband med Lungmånaden genomförs en rad aktiviteter av HjärtLungs lokalföreningar, flertalet på Världs-KOL-dagen 19 november. 

Riksförbundet HjärtLung anordnar en informationsträff, ”Koll på KOL”, i Uppsala den 20 november. Förutom en föreläsning anordnas en debatt med bland andra förbundsordförande Inger Ros, regionpolitiker och företrädare från professionen. 

Den 20 november finns också representanter från våra lokalföreningar på Apoteket ABs apotek runt om i landet för att informera om sjukdom och vikten av att sluta röka.

Fakta om KOL:

• KOL angriper långsamt luftvägar och lungor och leder ofta till infektioner i lungorna. 
• Sjukdomen leder till försämrad andningsförmåga, ofta andnöd och svår och långvarig hosta. 
• 700 000 personer beräknas ha KOL. 
• KOL kan bromsas genom rökstopp. 
• KOL kan endast diagnostiseras genom ett utandningstest, så kallad spirometri. 
• Närmare 3000 personer dör av KOL varje år, elva gånger fler än i trafiken (källa: ”Trafiksäkerheten i Sverige”, Transportstyrelsen).

Kontakt: 
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24 
Pär Hommerberg, ansvarig Lungmånaden, 073-633 62 02 
Magnus Östnäs, pressansvarig, 073-633 62 03

Aktiviteter: 
Hemsida för Lungmånaden 
http://www.hjart-lung.se/subpageB.asp?nodeid=97791#.VGs55PmG9U4 

Lokalföreningarnas aktiviteter i samband med Lungmånaden: 
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=129919#.VGm_pfmG9U5 

”Koll på KOL” – Möte i Uppsala om KOL 20 november: 
http://www.hjart-lung.se/event.asp?nodeid=165594

Riksförbundet HjärtLungs och Luftvägsregistrets nya tidningen om KOL 
http://issuu.com/rikshjart/docs/kol-tidning_lowenkel/

Prata KOL på apoteket 20 november: 
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=165219#.VGnAPfmG9U4

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs