2014-06-09 11:39Pressmeddelande

Mor ska klara vikten med ny forskning

MÅ, JUN 09, 2014 16:16 CET

Riksförbundet Hjärtlung delar ut 2,5 miljoner kronor till den patientnära forskningen. Projektet MoR - matordning på recept  - är ett av de forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder. Läs om de andra projekten i tidningen ForskningsStatus 2014.

Livet efter hjärtstopp, Stress bakom brustet hjärta, Ångest vanligt i samband med KOL och internetbaserad kbt som hjälp mot depression vid hjärtsvikt, det är några rubriker på den forskning som Riksförbundet HjärtLung stöder.

Ett annat är MoR - ett nytt koncept för livsstilsförändring som ska säkra bestående viktnedgång genom bland annat konkreta matråd och stöd via hemsida.

- Inom den medicinska forskningen behövs forskning som fokuserar på rehabilitering och prevention och har direkt patientnytta. Våra forskningsanslag ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvaliteten för personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet Hjärtlung.

I Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning ForskningsStatus 2014 kan du läsa om några av de forskningsprojekt som förbundet stöder.

Forskningsstatus2014

För mer information:

Pelle Johansson, Forskningshandläggare Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 206

Fakta om forskningsfonden

Medel till forskningsfonden kommer in i form av gåvor och testamenten. Riksförbundet har 90-konto, beviljat av Svensk Insamlingskontroll, vilket säkrar att pengarna används på rätt sätt och till rätt ändamål. Tack vare allmänhetens bidrag har riksförbundet årligen kunnat ge ekonomiskt stöd till viktiga forskningsprojekt.

Ge oss ditt stöd! 
  http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=32989 
  
Läs mer om Riksförbundets forskningsfond 
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=116190

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs