2017-02-01 09:01Pressmeddelande

”Minns du pulsen när Ingo nockade Floyd?”

Med tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar som förmaksflimmer och hjärtsvikt skulle hundratusentals människor i Sverige kunna må så mycket bättre. Riksförbundet HjärtLung har utnämnt februari till Hjärtemånaden för att uppmärksamma hjärtats sjukdomar och hjärtsjukvården.  

- Det finns så många människor i Sverige i dag som skulle kunna må så mycket bättre om de fick rätt diagnos och rätt behandling av sin hjärtsjukdom. Till exempel kan risken för att få en stroke minskas om förmaksflimmer upptäcks tidigt och rätt behandling sätts in, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Under Hjärtemånaden pågår Riksförbundets kampanj Känn Pulsen för att uppmana allmänheten att ta pulsen två gånger om dagen för att upptäcka eventuella rytmrubbningar. Förmaksflimmer är en rytmrubbning som i värsta fall kan orsaka stroke.

200 000 människor i Sverige vet inte om att de har hjärtsvikt och minst 100 000 vet inte om att de har förmaksflimmer.

Förmaksflimmer behöver inte ge symtom utan kan vara en ”tyst” sjukdom. Eftersom förmaksflimmer kan orsaka stroke är det viktigt att upptäcka flimret tidigt för att få rätt behandling och på så sätt ha möjlighet att minska risken för stroke eller TIA.

 

Kampanjen Känn Pulsen

Genom kampanjen Känn Pulsen vill vi upplysa allmänheten att man på ett enkelt sätt kan upptäcka ett förmaksflimmer genom att ta pulsen två gånger om dagen. Kampanjen kommer att synas under februari på Facebook, i tunnelbana och på bussar i Stockholm samt på bussar i Göteborg och Örebro. Vi uppmanar till manuell screening genom att allmänheten själva tar sin puls.  Kampanjen Känn Pulsen görs i samarbete med Pfizer och Bristol-Myers Squibb.

Kände du hur hjärtat slog när vi fick vår förste världsmästare i boxning?  Känn den igen! Om du är över 65 år kan du minska risken för stroke genom att ta pulsen två gånger om dagen. Läs hur på: www.kännpulsen.se

Om Hjärtemånaden

Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärtat och hjärtsjukdom, om riskfaktorer och att rikta fokus på skillnader och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården. På specialsidan Hjärtemånaden kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet Aktiviteter 2017 vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

 

Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung, med cirka 39 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 

Kontakt:

Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 073-914 51 24

Marie Ekelund, ansvarig Hjärtemånaden, Riksförbundet HjärtLung, 08-55 606 205

Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 073-633 62 03 

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 38 000 medlemmar i 153 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs