2015-06-15 09:27Pressmeddelande

Många som drabbas av hjärtinfarkt har även KOL

MÅ, JUN 15, 2015 14:45 CET

En av tio med hjärtinfarkt har även lungsjukdomen KOL, det visar ny forskning som Riksförbundet Hjärtlung stöder.

Riksförbundet HjärtLung delar i år ut 2,5 miljoner kronor till patientnära forskning. Studien kring förekomsten av KOL hos människor som drabbats av akut hjärtinfarkt genomfördes vid Östersunds sjukhus och visar att KOL hos hjärtinfarktsdrabbade är vanligare än man tidigare trott. Studien understryker vikten av att genomföra spirometri, lungfunktionsmätning, för att hitta samsjuklighet och därmed kunna ge patienten rätt behandling. 

- Tack vare allmänhetens bidrag kan riksförbundet ge ekonomiskt stöd till patientnära forskningsprojekt som har direkt nytta för de som lever med hjärt- och lungsjukdom i dag, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

I Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Forsknings-Status 2015 kan du läsa om några av de forskningsprojekt som förbundet stöder. 

ForskningsStatus2015 
http://issuu.com/rikshjart/docs/status__3_2015/1

För mer information: 
Pelle Johansson, forskningshandläggare Riksförbundet HjärtLung, 08-556 06 206. 
Magnus Östnäs, pressansvarig, Riksförbundet HjärtLung, 08- 556 06 208.

Fakta om forskningsfonden 
Medel till forskningsfonden kommer in i form av gåvor och testamenten. Riksförbundet har 90-konto, beviljat av Svensk Insamlingskontroll, vilket säkrar att pengarna används på rätt sätt och till rätt ändamål. Tack vare allmänhetens bidrag har riksförbundet årligen kunnat ge ekonomiskt stöd till viktiga patientnära forskningsprojekt.

Ge oss ditt stöd! 
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=32989

Läs mer om Riksförbundets forskningsfond 
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=116190

 

Om Riksförbundet HjärtLung 
Riksförbundet HjärtLung, med cirka 40 000 medlemmar i 156 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs