2023-01-19 04:05Pressmeddelande

Många ännu i väntan på nytt hjärta

Efter ett halvår med de nya reglerna för organdonation finns det fortfarande en brist på organ och vävnader i Sverige. Den 1 januari 2023 stod 27 personer i Sverige i aktiv väntan på få ett hjärta transplanerat, 39 personer väntade på en eller två lungor, enligt Scandiatransplants årsrapport.
- Utöver att man registrerar sig i donationsregistret är det också viktigt att vi berättar för våra närstående hur man vill ha det, säger Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Den 1 juli förra året trädde nya regler för organdonation i kraft. De nya bestämmelserna innebär bland annat att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, nu regleras i lag. Syftet med de nya bestämmelserna är att stärka förutsättningarna för donation och därmed öka antalet organdonationer, där en donator kan rädda upp till åtta människors liv.

Under 2021 var det 192 avlidna personer i Sverige som var organdonatorer, det var då den högsta siffran som registrerats sedan man började redovisa. 2022 var det 206 avlidna som var donatorer.

Det finns fortfarande en brist på organ och vävnader i Sverige. Enligt Scandiatransplant - en sjukhusbaserad organisation som samordnar organtransplantationsverksamheten i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Estland - stod den 1 januari 2023, 27 personer i aktiv väntan i Sverige på få ett hjärta transplanerat. 39 personer var i väntan på en eller två lungor.

- Det är välkommet att vi nu har en ny lagstiftning på plats som ger bättre möjligheter för fler organdonationer. Fler kan få livräddande transplantationer och vi vet att vi svenskar har den högsta donationsvilja i världen, 9 av 10 personer säger sig vara positiva till att donera sina organ efter sin död. Trots det har det historiskt varit svårare att identifiera och möjliggöra donation än flera andra länder i Europa, säger Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Mer om rapporten:

Under 2021 genomfördes 66 hjärttransplantationer och 51 lungtransplantationer i Sverige som räddade liv. Under 2022 gjordes 54 hjärttransplantationer och 50 transplantationer av lunga/lungor i Sverige.

Den 1 januari 2023 stod 27 personer i Sverige i aktiv väntan på få ett hjärta transplanerat, 39 personer väntade på en eller två lungor, enligt Scandiatransplants årsrapport.

http://www.scandiatransplant.org/

Socialstyrelsen om Organ- och vävnadsdonation:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/organ-och-vavnadsdonation/

Gör din vilja känd. Anmälan till donationsregistret:

https://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

Kontakt:

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, 070-517 32 86

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi cirka 35 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Anders Åkesson
Förbundsordförande
Anders Åkesson