2007-06-20 11:44Pressmeddelande

Landets hjärtsjuka behöver snabbare hjälp - hundratals dör i onödan!

ON, JUN 20, 2007 08:37 CET

2007-06-20 

Uttalande från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund med anledning av förbundets 33:e kongress på Djurönäset den 19-20 juni 2007: 

Landets hjärtsjuka behöver snabbare hjälp – hundratals dör i onödan! 

Vid hjärtinfarkt med hjärtstillestånd krävs mycket snabba insatser. Dödligheten ökar med 10 procent för varje minut som ingen ger hjärt-lungräddning eller defibrillerar (ger hjärtat en elstöt). Efter 20 minuter är alla återupplivningsförsök meningslösa. Vid hjärtinfarkt utan hjärtstopp är tiden också av stor betydelse. Behandling inom 1 timme är optimalt. 

I Sverige får 5 000 personer hjärtstopp varje år. Bara 6 procent, alltså 300 patienter överlever. I många europeiska länder är överlevnaden vid hjärtstillstånd betydligt högre än i Sverige. I Holland och Norge överlever till exempel 17-20 procent. Man tror att orsaken är att fler är utbildade i hjärt- lungräddning och att man har större tillgång till defibrillatorer. I Stockholm har man i projektet Salsa – Saving lifes in the Stockholm area – visat att det går att öka överlevnaden väsentligt om man utbildar och utrustar brandmän, väktare och taxichaufförer med självinstruerande defibrillatorer. 

Många hjärtpatienter i Sverige får vänta alldeles för länge innan de får hjälp. En rapport från Glesbygdsverket visar till exempel att 260 000 personer får vänta i över 20 minuter på ambulans. Det finns sätt att lösa problemet med långa avstånd. I många andra delar av världen och i vissa områden i Sverige har man utvecklat begreppet IVPA, i väntan på ambulans. Det innebär att brandförsvar, polis, säkerhetsvakter och frivilliga medverkar i vårdkedja som rycker ut i väntan på att ambulansen kommer. 

Riksförbundet har även exempel på där medlemmar och anhöriga känt sig otrygga i relationen till SOS Alarm. Anhöriga har känt sig ifrågasatta när de ringt ambulans för närståendes räkning med resultatet att vårdinsatserna blivit fördröjda och konsekvenserna förödande. 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver att: - en landsomfattande satsning görs på att öka användningen av defibrillatorer. - en utbyggnad av IVPA görs i de glest befolkade delarna av landet. 
- Socialstyrelsen inför riktlinjer för hur lång tid patienter ska behöva vänta på att få ambulans och akut vård. - Huvudmannen tar ett helhetsgrepp på akutvårdskedjan så att alla delar fungerar till 100 procent. 

För ytterligare information, kontakta Berndt Nilsson Ronny Weylandt Förbundsordförande Generalsekreterare tel. 073-633 62 17 tel. 073-633 62 01


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det gör vi genom att påverka vårdpolitiker, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja forskning samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på riks-, läns- och lokalnivå. Vår värdegrund är allas lika värde. Hjärtat i vår verksamhet är den gemenskap och de aktiviteter som våra lokalföreningar erbjuder runt om i landet. Vår vision: Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Riksförbundet har verkat sedan 1939. I dag har vi närmare 37 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs