2011-09-23 07:48Pressmeddelande

KOL kan bromsas - låt rökstopp kosta!

FR, SEP 23, 2011 11:09 CET

Rökstopp är den enda åtgärd som hindrar lungsjukdomen KOL från att förvärras. Nu visar ny statistik att endast en av tre rökande KOL-patienter erbjuds hjälp att sluta röka .

3 000 personer i Sverige dör varje år av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I nio av tio fall är KOL orsakad av rökning.

Trots kunskapen om att rökstopp är den viktigaste behandlingsåtgärden vid KOL, finns det stora skillnader i hur vården hanterar rökavvänjning. Lungkliniker med ett strukturerat rökavvänjningsprogram med professionella rökavvänjare kan visa att 40 procent av deltagarna blir rökfria efter ett år, medan endast en av tjugo rökare klarar av att sluta röka på egen hand.

Nu visar ny statistik från det nationella registret för KOL-vård, RiksKOL, att endast en tredjedel av de rökande KOL-patienterna som ingår i registret erbjuds hjälp av sjukvården att sluta röka.

–         Det är förvånande att det fortfarande brister i vården av människor med en så allvarlig kronisk lungsjukdom. Trots att rökavvänjning med fördjupad information, analys av nikotinberoende och motivationsstödjande åtgärder är topprioriterat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid behandling av patienter med KOL som röker, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att det är dags för de ansvariga att se till att patienter med KOL erbjuds ett strukturerat omhändertagande, att varje vårdcentral ska kunna erbjuda rökavvänjningsstöd och att varje sjukhus ska ha en rökavvänjningsmottagning.

–         Rökslutarstöd är den på sikt helt avgörande behandlingen vid KOL, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Kontakt:

Inger Ros, förbundsordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-914 51 24, 08-556 06 200 
Kicki Fjellström, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 073-633 62 05

Länkar 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund: www.hjart-lung.se 
RiksKOL: www.ucr.uu.se/rikskol/

Fakta om KOL 
Mellan 400 000 och 700 000 svenskar har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 
Den årliga kostnaden för KOL beräknas ligga på 10 miljarder kronor. 
Ett enkelt lungfunktionstest, spirometri, visar om en person har KOL. 
KOL kan bromsas genom rökstopp.

Hjärt – och Lungsjukas Riksförbund 
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med cirka 42 000 medlemmar i 162 lokalföreningar, arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett rikare och hälsosammare liv. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder. www.hjart-lung.se

 


Om Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lungsjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi informerar, utbildar och engagerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.


Kontaktpersoner

Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Magnus Östnäs